Er zijn verschillende manieren om bedrijven te waarderen, maar de meest gangbare methode is om te kijken naar de winstgevendheid. De winstgevendheid op dit moment en de verwachtingen voor de toekomst bepalen voor een belangrijk deel wat een bedrijf waard is. Je zou dus een correlatie kunnen verwachten tussen de ontwikkeling van de aandelenkoersen en de winstgevendheid van bedrijven. Maar is dat ook zo?

Op de lange termijn is inderdaad vastgesteld dat aandelen van bedrijven die tegen een lage koers/winst verhouding gewaardeerd worden een beter rendement behalen dan de aandelen van bedrijven met een relatief hoge koers/winst verhouding. Maar op korte termijn hoeft dat niet altijd zo te zijn, integendeel. Op de volgende grafiek is de koersontwikkeling van de S&P 500 afgezet (groen) afgezet tegen de winstverwachting voor alle bedrijven uit deze index (blauw) in de maanden oktober en november. Zoals je ziet gingen de aandelenkoersen omhoog, terwijl de winstverwachting van de onderliggende bedrijven daalde…

cotd-earnings-sp500-price

Aandelen S&P 500 stijgen, terwijl winstverwachting bedrijven daalt (Bron: Business Insider)