Grafiek: Nieuwbouw woningen VS (voor en na correctie)

In plaats van de te corrigeren voor mogelijke seizoensinvloeden rapporteert het Census Bureau juist steeds hogere cijfers. In januari 2013 kwam het aantal Housing Starts gecorrigeerd voor seizoensinvloeden uit op een geannualiseerd cijfer van 925.000, een stijging van 1,8% ten opzichte van december en zelfs 35,2% meer dan de eerste maand van vorig jaar.

Zero Hedge zet vraagtekens bij de integriteit van de seizoenscorrecties die het Census Bureau maakt, want de marge tussen de feitelijke 'Housing Starts' en datgene wat er na correctie voor seizoensinvloeden overblijft wordt steeds groter. Onderstaande grafiek geeft de ontwikkeling van beide cijfers (de gecorrigeerde en de niet-gecorrigeerde) weer vanaf december 2010. Wat opvalt is dat het Census Bureau de seizoenscorrectie de laatste twee jaar steeds verder heeft opgerekt. In de eerste maand van 2013 waren er feitelijk maar 58.500 “housing starts”, het laagste aantal sinds maart 2012. Destijds werd het voor seizoensinvloeden gecorrigeerde cijfer gepresenteerd als 706.000 housing starts op jaarbassis, oftewel 184.000 minder dan de gecorrigeerde cijfers over januari 2013 laten zien.

Kort gezegd werden er in januari 2013 feitelijk ongeveer evenveel housing starts geregistreerd als in maart 2012, maar door de cijfers steeds verder te verhogen onder het mom van “seizoenscorrectie” zijn er nu op jaarbasis opeens 184.000 meer housing starts dan in maart vorig jaar. Door deze cijfers steeds rooskleuriger te presenteren wekt het Census Bureau de indruk dat het herstel op de Amerikaanse huizenmarkt veel sterker is dan feitelijk het geval is.

De tweede grafiek laat zien dat de seizoenscorrectie in 2010 en 2011 nog relatief beperkt was, maar dat deze aanpassing in 2012 opeens een eigen leven ging leiden. Het is de vraag hoe het Census Bureau invulling geeft aan die seizoenscorrectie, die tot een steeds grotere discrepantie heeft geleidt tussen werkelijke en gerapporteerde housing starts.

Steeds grotere kloof tussen feitelijke en gecorrigeerde housing starts (Bron: Zero Hedge)

In 2012 was het voor seizoensinvloeden aangepaste cijfer veel beter dan het feitelijke cijfer (Bron: Zero Hedge)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.