De Chinese economie blijft groeien, maar sinds het uitbreken van de financiële crisis gaat dat niet meer zo gemakkelijk als in de jaren daarvoor. Een grafiek van de Economist laat zien dat ook de Chinese economie zich vol begint te zuigen met schulden.

Om de groeidoelstelling van 7,5% per jaar te halen verlaagde de People’s Bank of China de rente in zeer korte tijd met twee procentpunt. En waar de lage rente in Europa en de VS vooral de aandelenkoersen heeft opgedreven, zien we dat in China vooral de bedrijfskredieten en vastgoedleningen een grote vlucht hebben genomen.

Schuld naar 200% van het bbp

In het tweede kwartaal van dit jaar bereikte de Chinese economie een dubieuze mijlpaal. De schuldquote werd in dat kwartaal meer dan twee keer zo groot als de omvang van de Chinese economie, gemeten naar het bbp. Het is niet zozeer het niveau van de schulden dat ons zorgen baart, maar de snelheid waarmee de schulden de afgelopen vijf jaar zijn toegenomen. De volgende grafiek laat de schuldontwikkeling sinds 2002 zien.

Chinese economie steeds dieper in de schulden

Chinese economie steeds dieper in de schulden (Bron: The Economist)

Schuldquote

De Chinezen maken steeds meer schulden, maar is dat erg? Tot op zekere hoogte kunnen schulden een positieve bijdrage leveren aan de economie, omdat er met nieuwe kredieten investeringen gedaan kunnen worden waar anders geen geld voor was. Maar in het Westen hebben we aan der lijve ondervonden wat de impact kan zijn van een te grote schuldenlast. Denk aan huishoudens die financieel onder water staan door de daling van de huizenprijzen en aan landen die zonder ingrijpen van de ECB een zeer hoge rente moesten betalen over nieuwe schulden.

De 200% schuld tegenover het bbp in China is nog beperkt als je deze afzet tegen de schulden in veel Westerse landen. De volgende grafiek op basis van cijfers van Blackrock en Credit Suisse laat zien dat de totale schulden op publiek en privaat niveau vele malen groter zijn dan het bbp van de betreffende landen.

Bruto schulden zijn veel groter in Westerse landen

Bruto schulden zijn veel groter in Westerse landen