De rente is in 5.000 jaar niet zo laag geweest als nu, zo blijkt uit onderstaande grafiek die Bank of America op basis van verschillende bronnen wist samen te stellen. Zou dat misschien te maken hebben met het feit dat we op wereldwijde schaal papiergeld gebruiken dat niet meer gedekt is door iets van tastbare waarde en dat we centrale banken hebben die de rente kunstmatig laag kunnen houden?

laagste-rente-in-5000-jaar

Rente naar laagste niveau in 5.000 jaar (via @Schuldesuehner)