Grondstoffen zijn sinds 1999 niet meer zo goedkoop geweest ten opzichte van aandelen als nu. De Amerikaanse S&P 500 index staat na een bull market van acht jaar ruim drie keer zo hoog als het dieptepunt van 2009, terwijl de Thomson Reuters Commodities Index in dezelfde periode per saldo juist omlaag ging. Deel je de aandelenindex door de grondstoffenindex van Thomson Reuters, dan levert dat de volgende grafiek op.

stock-commodities-ratio

Grondstoffen sinds 1999 niet meer zo goedkoop ten opzichte van aandelen

Van grondstoffen naar aandelen

Van 1999 tot en met 2008 deden grondstoffen het beter dan aandelen. De aandelenmarkt zat in een dalende trend door het uiteenspatten van de dotcom bubbel, terwijl de vraag naar grondstoffen in deze periode steeg door de groei van de wereldeconomie, met name in opkomende markten als India en China. Ook werd de dollar in deze periode goedkoper, waardoor de prijzen van grondstoffen in dollars gemeten stegen.

Dat veranderde allemaal in 2008, toen de crash op de financiële markten een grote terugval in de vraag naar grondstoffen teweeg bracht. Vanaf 2009 begon een nieuwe periode, die gekenmerkt werd door een extreem lage rente en monetaire stimulering door verschillende centrale banken. Het extra geld dat in de economie werd gepompt deed vooral de waarde van financiële bezittingen als aandelen en obligaties stijgen, terwijl de grondstoffenprijzen onder druk kwamen door de stagnatie van de reële economie.

Van 2009 tot en met 2011 beleefden grondstoffen weliswaar een sterke opleving, maar door het aansterken van de dollar en de spectaculaire daling van de olieprijs kwamen de prijzen van grondstoffen opnieuw onder druk te staan. Het resultaat is dat grondstoffen vandaag de dag ten opzichte van aandelen weer ondergewaardeerd zijn geraakt.

stock-commodities

Grondstoffen hebben een paar slechte jaren achter de rug

Nieuwe bull market in grondstoffen?

Nu de ratio weer op hetzelfde niveau staat als het hoogtepunt van 1999 kunnen we ons afvragen of dit niet het begin is van een nieuwe bull market in grondstoffen. De groei van de wereldeconomie trekt weer aan, waardoor de vraag naar grondstoffen kan toenemen. Tegelijkertijd zien we de Amerikaanse dollar weer verzwakken, nu ook andere centrale banken dan de Federal Reserve stappen zetten richting het afbouwen van de stimulering en het verhogen van de rente. Net als tijdens de vorige bull market in grondstoffen kan dat ook nu een positieve impact hebben op de prijs van grondstoffen.

Toch is het belangrijk om ook de verschillen tussen 1999 en 2017 te benoemen. Zo werd de aandelenrally van toen gedreven door particuliere beleggers, terwijl die in de rally van de afgelopen jaren geen rol van betekenis speelden. Sterker nog, institutionele en particuliere beleggers hebben sinds 2009 per saldo juist aandelen verkocht. De beursrally wordt vandaag de dag niet gevoed door particuliere beleggers, maar door bedrijven die met goedkoop geld eigen aandelen inkopen. Ook zijn verschillende centrale banken vandaag de dag hun aandelenportefeuille aan het uitbreiden, terwijl ze dat in 1999 niet deden.

us-stock-holdings-since-2009

Bedrijven kopen eigen aandelen in, terwijl particuliere en institutionele beleggers verkopen (Via @DA_Stockman)

Door de extreem lage rente gedragen aandelen zich steeds meer als veilige haven voor vermogen, een rol die in het verleden vooral door obligaties werd ingevuld. Neem je deze ontwikkelingen mee in de analyse, dan zou je ook tot de conclusie kunnen komen dat de aandelenkoersen nog veel verder kunnen stijgen. Zelfs nu de wereldwijde aandelenmarkt op een recordniveau van $76,3 biljoen staat.

gs-logo-breed

Dit artikel wordt u aangeboden door Goudstandaard, uw adres voor de aankoop en verzekerde opslag van edelmetalen. Wilt u goud kopen? Neem dan contact op door te mailen naar contact@goudstandaard.com of door te bellen naar +31(0)88-4688488.

Disclaimer: Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Een volledig risicovrije belegging bestaat niet. Goudstandaard geeft geen beleggingsadvies. Dit artikel moet dan ook niet als zodanig gelezen worden.