Het handelsoverschot van Duitsland zal dit jaar naar verwachting een nieuw record bereiken dankzij de lagere olie- en gasprijzen. Duitsland is voor een deel van haar energiebehoefte afhankelijk van import en door de scherpe daling van de olieprijs dalen de importkosten. Het Duitse ministerie van Financien voorziet een overschot van 8,1% op de handelsbalans, tegenover 7,6% vorig jaar. Het oplopende handelsoverschot is meer dan honderd procent toe te schrijven aan de lagere energiekosten, want zonder dit effect was het handelsoverschot dit jaar juist lager uitgevallen dan in 2014.

De Europese Commissie en het IMF zijn beide kritisch over het groeiende handelsoverschot van Duitsland. Het land zou meer moeten investeren en haar lonen moeten laten stijgen, zodat er meer balans komt tussen import en export. Een Duits handelsoverschot betekent een handelstekort voor andere (euro)landen en dus ook een verminderde werkgelegenheid in de importerende landen. Een veel gehoorde kritiek is dat de zuidelijke Eurolanden niet kunnen concurreren met de Duitse economie en dat er daarom onbalans ontstaat in de muntunie. Die balans kan hersteld worden door de loonkosten in de zuidelijke eurolanden te verlagen of door de lonen in de sterke exporteconomieën van de eurozone te verhogen.

Ondanks een daling van de Duitse export in de maand juni groeide het handelsoverschot naar €24 miljard.

Hamburg-Port-Business-Community-Comments-on-Court-Decision

De haven van Hamburg