Het Europese Eurostat (dat de boekhouding van de Europese lidstaten nauwlettend in de gaten houdt en kijkt of zij voldoen aan de Europese boekhoudkundige regelgeving) heeft al een aantal lidstaten gedwongen om garanties – die zij aan onder andere financiële instellingen geven – mee te rekenen in de boekhouding van de overheid. In de Verenigde Staten houdt iedere instantie zich angstvallig stil. Het Inteationaal Monetair Fonds doet het echter wel.
Het stelt dat de Amerikaanse overheid de genationaliseerde hypotheekreuzen Fannie Mae en Freddie Mac moet meerekenen bij de overheidsschuld. Dat zou betekenen dat het schuldplafond meer symbolische waarde heeft dan een praktische: in plaats dat de overheidsschuld ruim $14 biljoen bedraagt, zou die uitkomen op $20 biljoen. Gelukkig voor de Amerikaanse overheid heeft het IMF geen enkel machtsmiddel om dit af te dwingen. Sterker, als belangrijkste lidstaat heeft Amerika een effectief veto-recht op alle besluiten van het IMF. Toch heeft het IMF president Obama in een officieel rapport voorgehouden dat zijn herverkiezing geen aanleiding mag zijn de fiscale onhoudbaarheid ongemoeid te laten.