De Amerikaanse belastingdienst IRS is onderwerp van een opmerkelijke discussie geworden. Democraten willen niet bezuinigen en stellen dat extra belastinginspecteurs belastinggeld gaan opleveren, omdat bij controles blijkt dat er te weinig belasting wordt afgedragen. Zij stellen dat voor elke dollar die wordt uitgegeven aan belastinginspecteurs, er $3-4 extra belastinginkomsten worden gegenereerd.

Republikeinen willen juist bezuinigen, ook bij de belastingdienst. Zij stellen voor om $600 miljoen te bezuinigen op de IRS wat tot woede leidt bij Democraten. Zij verwijten de Republikeinen dat zij het terugbrengen van het begrotingstekort op deze manier niet serieus nemen. Door deze bezuiniging zouden volgens hen de belastingopbrengsten tenminste $4,1 miljard lager uitvallen. Zij willen juist de begroting van de IRS met 9% verhogen om jaarlijks $1,3 miljard extra belasting te innen.
Het begrotingstekort bedraagt dit jaar meer dan $1.500 miljard en men kan geen overeenstemming bereiken over een paar honderd miljoen meer of minder..