Econoom Edward Hugh maakt zich zorgen over Italië omdat het land er niet goed voor staat. In een zeer verhelderende en uitgebreide analyse komt Hugh tot de conclusie dat Italië, met een staatsschuld van nagenoeg 120% van het BBP, zich onmogelijk uit de schulden kan helpen. Door bezuinigingen zal de economie krimpen en de schuld groter worden. Een herstructurering is op termijn onvermijdelijk. Italië is 'de olifant in de kamer': de enorme problemen van het land kunnen onmogelijk over het hoofd worden gezien.    

http://www.creditwritedowns.com/2011/05/italy-sovereign-debt-crisis.html

De private schuldenlast is in Italië geen bron voor grote toekomstige problemen. De hypotheekschulden zijn in verhouding met andere Europese lidstaten zeer laag. De olifant in de Nederlandse woonkamer is niet zozeer de overheidsschuld, maar de hypotheekschulden bij Nederlandse huishoudens, die meer dan het Nederlandse BBP bedragen.