In Japan stapelen de problemen zich verder op. Nadat eerder de industriële productie en de consumptieve bestedingen in recordtempo waren gedaald, blijkt nu ook het overschot op de lopende rekening te zijn geïmplodeerd. In maart daalde dit overschot met ruim 34%. Het saldo op de handelsbalans daalde zelfs met bijna 78%. 

http://tinyurl.com/3b3zzf2

Wanneer het handelstekort structureel wordt dan verandert het scenario in Japan drastisch. Japan vergrijst en heeft een hoge belastingdruk waardoor op middellange termijn de financiering van de Japanse overheid verder onder druk komt te staan. Dat betekent dat de rente op Japanse staatsobligaties in de toekomst zal gaan oplopen te meer omdat de financiering dan uit het buitenland moet komen (de financiering van de Japanse staatsschuld is vrijwel geheel een nationale aangelegenheid). Bovendien geldt dat bedrijven door de hogere belastingdruk en de problemen met de elektriciteitsvoorziening, mogelijk uit Japan zullen vertrekken en daarmee de reële economie verder zullen uithollen.  

http://online.wsj.com/article/BT-CO-20110510-713894.html

De ontwikkelingen in Japan zijn voor analist Dylan Grice van Société Générale reden geweest om in een powerpoint presentatie uiteen te zetten waarom hij estig rekening houdt met hyperinflatie in Japan.

http://www.zerohedge.com/article/dylan-grice-coming-japanese-hyperinflation

Het wordt steeds duidelijker dat de problemen met de kereactoren in Fukushima veel estiger zijn dan tot nu toe werd gemeld door de Japanse autoriteiten. De brandstosstaven in reactor 1 blijken inderdaad al langere tijd geleden te zijn gesmolten waardoor voortdurend radioactieve straling vrijkomt in de atmosfeer.    

http://www.zerohedge.com/article/nhk-reports-fukushima-reactor-1-melting-down