Uit een nieuw onderzoek van de Federal Reserve blijkt steeds meer jonge Amerikanen geen huis kunnen kopen vanwege een te hoge studieschuld. Sinds 2009 zijn de totale studieschulden in de Verenigde Staten verdubbeld tot meer dan $1,4 biljoen, wat betekent dat steeds meer jonge Amerikanen al diep in de schulden zitten voordat ze in de fase van hun leven komen waarin ze een huis willen kopen.

De daling van het eigen woningbezit in de leeftijdscategorie van 28 t/m 30 jaar in de periode van 2007 en 2015 is volgens de Federal Reserve voor 35% toe te schrijven aan hogere studieschulden. De impact van studieschulden is volgens de onderzoekers waarschijnlijk nog groter onder studenten, aangezien bijna de helft van de jonge Amerikanen helemaal geen hoger onderwijs volgt en dus geen studieschuld kan opbouwen.

Meer schulden

De stijging van de studieschuld gaat hand in hand met de stijging van de collegegelden. Waren de kosten van studeren op het niveau van 2001 gebleven, dan zouden er volgens het onderzoek van de Amerikaanse centrale bank ongeveer 360.000 meer jonge Amerikanen in staat zijn een huis te kopen dan nu het geval is. In totaal zouden dan ongeveer 2,9 miljoen Amerikanen in de leeftijdscategorie van 28 tot en met 30 jaar een eigen huis hebben.

De Federal Reserve waarschuwt voor de gevolgen van de hoge studieschulden op de langere termijn, omdat het kopen van een huis ook in de Verenigde Staten de belangrijkste manier is om vermogen op te bouwen. Als een groot deel van de nieuwe generatie studenten niet meer in staat is een huis te kopen, dan heeft dat tot gevolg dat een grotere groep Amerikanen in de toekomst minder vermogen zal opbouwen. Dat kan weer negatieve gevolgen hebben voor de Amerikaanse economie, die voor ongeveer 70% op consumptie draait.

Arbeidsmarkt

De positieve kant van dit verhaal is dat meer Amerikanen nu hoger opgeleid zijn. Dat is een voordeel in een economie waar de goedbetaalde banen voor het oprapen liggen, maar ook dat is in de Verenigde Staten niet het geval. Er is weliswaar sprake van banengroei, maar dat zijn overwegend deeltijdbanen en banen voor lager opgeleiden. Dat terwijl starters op de arbeidsmarkt juist extra inkomen nodig hebben om hun studieschulden af te kunnen lossen.

Veel oud-studenten in de Verenigde Staten hebben nu al moeite om hun studieschulden te betalen. Volgens de Federal Reserve heeft meer dan de helft van alle studenten die in 2009 hun studie voltooiden een betalingsachterstand van vier maanden of langer.