De Federal Reserve publiceert van tijd tot tijd nieuwe cijfers over de omvang en de groei van verschillende soorten krediet onder de Amerikaanse bevolking. Uit deze datareeks, de zogeheten ‘flow of funds’, blijkt dat de samenstelling van de schuldpositie sinds het uitbreken van de crisis sterk is veranderd.

Door het leeglopen van de vastgoedzeepbel worden er sinds 2008 aanzienlijk minder hypotheekleningen afgesloten. De volgende grafiek laat zien dat de groei van de totale hypotheekportefeuille van banken in 2008 compleet tot stilstand is gekomen. De laatste jaren werd er netto zelfs schuld afgelost…

Groei hypotheekschulden is volledig tot stilstand gekomen

Groei hypotheekschulden is volledig tot stilstand gekomen

Minder lenen

Ondanks de daling van de hypotheekrente kunnen of willen Amerikanen minder geld lenen voor de aankoop van een huis. Er zijn natuurlijk verschillende verklaringen te vinden voor deze trend, zoals strengere kredietvoorwaarden van de bank en een verslechtering van de arbeidsmarkt sinds het uitbreken van de crisis. Ook hebben dalende huizenprijzen het enthousiasme om een woning te kopen getemperd.

Maar er is nog een andere ontwikkeling die de terugval in hypotheekleningen kan verklaren. Businessinsider merkt op dat er de afgelopen jaren een nieuwe generatie is afgestudeerd met een veel hogere studieschuld. Deze schulden vallen, net als leningen voor een auto, onder de categorie ‘Nonrevolving credit’. Een categorie schulden die de afgelopen jaren bijzonder sterk is toegenomen.

Groei private schulden wordt steeds meer gedreven door studieleningen

Groei private schulden wordt steeds meer gedreven door studieleningen

Non-revolving credit

In april kwam de totale ‘Nonrevolving credit’ uit een record van $2,3 biljoen, waarvan de helft bestaat uit studentenleningen. Hoge studieschulden maken het voor potentiële huizenkopers moeilijker een hypotheek af te sluiten, zeker als er sprake is van betalingsachterstanden. In het tweede kwartaal van 2004 bereikte het percentage volwassen Amerikanen onder de 35 met een eigen woning een hoogtepunt van 43,6%. Bijna tien jaar later, in het eerste kwartaal van dit jaar, heeft nog maar 36,2% een eigen huis.