Kan de Federal Reserve failliet gaan?

Die vraag stelt Jim Rickards. Rickards analyse is een absolute must read. Rickards schrijft: Momenteel staat er voor $57 miljard kapitaal op de balans van de Federal Reserve. De activa zijn $2,3 biljoen. De aangekondigde maatregelen leiden ertoe dat dit tot ruim boven de $3 biljoen oploopt. Op dat niveau zorgt een daling van 2% in de waarde van de activa ervoor dat er geen kapitaal overblijft. Anders gezegd, een daling van 2% in de gemiddelde waarde van de activa op de balans van de Fed, leidt tot het faillissement van de Fed. En dit [doelend op QE2] doet men in het huidige financiële klimaat waarin verschillende markten [van die activa] met 3% geregeld op één dag op en neer bewegen.

Rickards’ analyse legt in heldere taal uit in welke tegenstrijdige positie de Fed zit. Om afboekingen en verliezen op activa in de financiële sector te voorkomen moet de Fed activa die zij opkoopt (o.a. staatsobligaties en hypotheekbeleggingen) vasthouden. En wanneer de inflatie toeneemt, dan moet de Fed juist dergelijke activa verkopen. In beide gevallen zegt de Fed: maak je geen zorgen. We houden die activa vast. We verkopen activa om inflatie te beteugelen. Beide kunnen niet tegelijkertijd waar zijn, en toch is dat wat de Fed nu zegt.

Zodra de inflatie oploopt, dan heeft de Fed dus de keuze tussen het vasthouden van obligaties en de inflatie te laten oplopen, of het verkopen van obligaties en tegelijkertijd zichzelf en de financiële sector failliet te laten gaan. Omdat geen enkele partij meewerkt aan het eigen faillissement, zal de Fed blijven vasthouden aan haar beleid. Zij koopt met de geldpers alle activa op om te voorkomen dat die hun waarde verliezen.

Met andere woorden, de Fed zal de geldpers steeds harder moeten laten draaien. Alleen dan kan zij voorkomen dat op financiële activa moeten worden afgeboekt. De Fed verslechterd daarmee haar eigen balans. De Fed gaat dan misschien niet failliet, het resultaat is desalniettemin even desastreus. Inflatie kan niet anders dan enorm toenemen. Rickards’ conclusie is simpel: Vraag niet naar een exit strategie van QE [quantitative easing]; die bestaat niet.

Lees verder:

No exit:
http://kingworldnews.com/kingworldnews/KWN_DailyWeb/Entries/2010/11/5_Jim_Rickards_-_Fed_May_Go_Bankrupt.html

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.