Thomas Kaplan schreef in de Financial Times een artikel over de gunstige marktomstandigheden voor goud. Volgens hem staan we aan de vooravond van een ‘Perfect Storm’ in termen van vraag en aanbod. Op het moment beginnen veel portfoliobeheerders langzaam goud terug te schalen in de klasse van veilige investeringen. Goud is sinds 1971 bij veel beleggers uit de gratie gevallen nadat president Nixon de inwisselbaarheid van dollars voor goud afschafte. Na de piek in de jaren tachtig van de vorige eeuws werd goud in de perceptie van de belegger meer en meer afgeschreven van monetair metaal tot simpele grondstof. Dit leidde ertoe dat goud als een volatiele en risicovolle investering werd gezien terwijl dollars en Amerikaanse staatsobligaties als risicovrije activa werden aangeschreven.

 

Dit nieuwe begrip van goud en papiergeld werd door de centrale bankiers meer dan eens bevestigd. Zij dumpten massaal goud in de jaren ’90 van de vorige eeuw waardoor de prijs van goud sterk daalde. Dit was in lijn met de perceptie van goud in studieboeken. Hierin wordt goud naar de beroemde uitspraak van Keynes afgedaan als een ‘barbaars relikwie’ terwijl papiergeld en staatsobligaties als risicovrije worden bestempeld.

 

Het percentage van in goud geïnvesteerd vermogen is momenteel slechts 0,6% van al het geïnvesteerd vermogen wereldwijd. Dit percentage is veel lager dan de 3% in de jaren ’80 van de vorige eeuw en de 4,8% van 1968. Er zijn echter veranderingen opkomst. De kredietcrisis heeft aangetoond dat financiële instituten en overheden niet zo veilig zijn zoals zij ooit leken. Investeerders worden volgens Kaplan aan deze kennis weer herinnerd en weten dat goud het enige monetaire middel is dat niemand anders zijn verplichting is.

 

Gezien de kleine omvang van de goudmarkt zal een kleine terugkeer van goud in ’s werelds grootste portefeuilles grote gevolgen hebben voor de goudprijs. Een stijging naar 1,2% van al het geïnvesteerd vermogen houdt in dat er 26,000 ton extra goud gekocht zou moeten worden. Dit betreft 10% van de totale wereldwijde hoeveelheid goud. Kaplan acht het zeer waarschijnlijk dat dit gaat gebeuren. Op het moment hebben goudmijnen namelijk moeite om hun reserves aan te vullen en blijft de groei van de productie achter om aan de vraag te voldoen. Bovendien zijn centrale banken netto kopers van goud geworden.

 

Goud is terug als veilige investering. Dat ’s wereld veiligste valuta tevens zeer schaars is, houdt in dat er interessante tijden aankomen voor mensen die goud in handen hebben. 

 

Lees verder: http://www.ft.com/cms/s/0/3b8b9f78-2312-11e0-ad0b-00144feab49a.html#axzz1BtyTC6g8