Kosten bestuur pensioenfondsen sterk gestegen sinds 2008

Het FD dook in de jaarverslagen van verschillende penisoenfondsen en kwam daarbij tot de conclusie dat de bestuurskosten voor het grootste gedeelte bestaan uit vergoedingen die bestuurders krijgen voor het voorbereiden en bijwonen van vergaderingen. Bij sommige fondsen worden ook de kosten van de deelnemersraad en het verantwoordingsorgaan meegenomen in de totale beheerskosten, zo schrijft het FD woensdag.

De stijgende beheerskosten laten zich niet rijmen met de grootschalige kortingen waar gepensioneerden en werknemers volgend jaar mee geconfronteerd zullen worden. Naar verwachting ontkomt 81% van de pensioenfondsen er volgend jaar niet aan te korten op de uitkering. Enkele grote pensioenfondsen, zoals het ABP, PME en PMT, moeten hun pensioenen verlagen.

Meer vergaderingen

Het FD kwam tot de conclusie dat de stijging van de beheerskosten grotendeels samenhangen met het feit dat er vaker vergadert wordt. Vanwege de problemen met de dekkingsgraad en de nodige hervormingen worden er meer vergaderingen ingepland, waarvoor de bestuurders extra betaald krijgen. Omdat ze een vergoeding krijgen per vergadering lopen de kosten bij sommige fondsen snel op.

Het pensioenfonds voor Grafische Bedrijven (PGB) maakt het wel heel erg bont, want de bestuurskosten zijn bij dit fonds gestegen van €79.000 in 2008 naar €730.000 in 2011. Volgens een woordvoerder van dit pensioenfonds heeft de stijging te maken met een nieuwe beloningsstructuur die nodig was om het bestuur te professionaliseren. Daaaast werd er veel vaker vergaderd bij PGB: “in 2008 was dat nog zes keer per jaar, nu is dat 35 keer”. De kosten vielen in 2011 extra hoog uit door een nabetaling van €125.000 van het jaar ervoor.

Complex

Volgens brancheorganisatie de Pensioenfederatie hoeft het geen verbazing te wekken dat bestuurders van pensioenfondsen meer uren aan hun werk besteden. Het FD noteerde de volgende quote: “Wij kunnen ons voorstellen dat er ook substantieel is geïnvesteerd in opleidingen, omdat het bestuurswerk complexer is geworden”.

Men kan ook tot de conclusie komen dat pensioenfondsen vóór de crisis hebben zitten slapen en zich onvoldoende vertrouwd hebben gemaakt met de risico's in hun beleggingsportefeuille en de est van de huidige crisis. Wie zegt dat de kosten van fysiek goud (opslag en misgelopen cashflow) een reden is om geen edelmetaal in de portefeuille te houden moet niet vergeten dat ook vermogensbeheerders en pensioenfondsen de nodige kosten in rekening brengen.

Dekkingsgraad van de Nederlandsche pensioenfondsen sinds 2008 nauwelijks verbeterd, desondanks stegen beheerskosten met 61% (Afbeelding via SPW)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.