Kredietgroei komt langzaam tot stilstand in Europa

De kredietgroei in de Eurozone is bijna tot stilstand gekomen, zo blijkt uit data van de ECB. Er worden als gevolg van de crisis steeds minder leningen verstrekt aan de private sector, wat een deflatoir effect hebben op de economie in de Eurozone. In juli werd er in de hele Eurozone 1,9% minder krediet verstrekt aan particulieren dan een jaar geleden. De terugval is het grootst in de periferie van de muntunie, waar de speculatieve vastgoedbubbels al geknapt zijn.

“De inflatoire druk in de Eurozone blijft hierdoor beperkt, waardoor de ECB de rente langdurig op het huidige lage niveau kan houden”, zo verklaarde ING-econoom Martin van Vliet tegenover Reuters.

Schulddeflatie

De M3-geldhoeveelheid – een indicatie van de hoeveelheid geld in de economie – groeide in de Eurozone in de maand juli  met 2,2% op jaarbasis, zo bericht de ECB. Dat is minder dan de 2,4% geldgroei in juni. Banken zijn terughoudend met het verstrekken van kredieten, terwijl de behoefte aan nieuwe investeringen bij een groot aantal bedrijven in de Eurozone door de crisis is afgenomen. De strengere kapitaaleisen hebben tot gevolg dat banken hogere eisen stellen aan bedrijfsleningen en hypotheekleningen. Zo werd er in juli €21 miljard minder krediet door banken aan de particuliere sector verstrekt dan in de maand juni. In juni was de daling in de kredietvoorziening ten opzichte van de maand ervoor ook al €12 miljard.

De hoeveelheid nieuwe kredieten liep het hardst terug in Spanje, waar een min van 10% gemeten werd ten opzichte van een jaar geleden. Alleen Finland, Estland en Nederland zagen de kredietgroei in juli nog toenemen. Volgens econoom Christian Schulz van de Berenberg Bank is er sprake van een “kredietloos herstel” in de Eurozone: “De economie begint om ons heen weer aan te trekken, maar dat wordt niet gedreven door nieuwe kredieten… Dat zal in een later stadium komen”. De kredietgroei volgt dit keer de economische cyclus, zo beweert Schulz.

De website Soberlook heeft een aantal grafieken van de kredietgroei in de Eurozone. Daaruit blijkt dat we nog volop in de crisis zitten.

Groei private schulden in Eurozone

Groei private schulden in Eurozone, jaar op jaar (Bron: ECB) 

Groei hypotheekleningen in Eurozone

Groei hypotheekleningen in Eurozone, jaar op jaar (Bron: ECB)

Groei hypotheekleningen in Spanje

Groei hypotheekleningen in Spanje, jaar op jaar (Bron: ECB)

M3-geldgroei in de Eurozone

M3-geldgroei in de Eurozone (Bron: Econoday)

Eén gedachte over “Kredietgroei komt langzaam tot stilstand in Europa

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.