De kredietverlening aan bedrijven en industrie in de Verenigde Staten lijkt opnieuw te stagneren, een ontwikkeling die in 2008 voor het laatst werd waargenomen. Een zorgwekkende ontwikkeling, want dat was het jaar waarin de grote financiële crisis uitbrak. Ook de crisis van begin deze eeuw werd voorafgegaan door een periode waarin de kredietverlening aan bedrijven stagneerde.

Ondanks een zeer ruim aanbod van krediet zijn bedrijven steeds minder happig om investeringen te doen. Amerikaanse bedrijven maken zich blijkbaar toch zorgen over de toekomstige groei van de economie en besluiten om die reden even te wachten met het doen van nieuwe investeringen. Het is een logisch gevolg van de schuld gedreven economische groei, waar ook de Bank for International Settlements regelmatig voor gewaarschuwd heeft. Een ruimer aanbod van krediet lost het probleem van te weinig economische vraag immers niet op.

Schuld gedreven economische groei

Onderstaande grafieken van Bank of America Merrill Lynch laten een duidelijk patroon zien. In de ‘goede jaren’ neemt de kredietverlening toe, totdat een punt bereikt wordt waarop de markt verzadigd is en de kredietgroei stagneert. Vanaf dat moment duurt het niet lang meer voordat er een crisis uitbreekt en de overtollige slechte leningen uit het systeem zijn gewerkt. In deze fase verlagen centrale banken doorgaans de rente om de kredietverlening weer op gang te brengen.

Kijken we wat dieper naar de cijfers, dan zien we dat er al sinds september vorig jaar sprake is van een stagnerende kredietgroei. Dat gebeurde voor het laatst in 2011 en daarvoor in 2001. Is dit de voorbode van een nieuwe crisis of blazen we nog wat meer lucht in de kredietbubbel?

loan-growth-commercial-industrial-us-recentloan-growth-commercial-industrial-us

Kredietverlening aan bedrijven en industrie in de VS stagneert (Bron: Bank of America Merrill Lynch, via Zero Hedge)

Dit artikel wordt u aangeboden door Goudstandaard, uw adres voor de aankoop en verzekerde opslag van edelmetalen. Wilt u goud kopen? Neem dan contact op door te mailen naar contact@goudstandaard.com of door te bellen naar +31(0)88-4688488.