Een kwart van de Amerikaanse beroepsbevolking in de leeftijdscategorie van 25 tot 54 jaar heeft geen baan, zo blijkt uit de laatste cijfers van het Amerikaanse Bureau voor Statistiek (BLS). Deze groep telt 124,5 miljoen Amerikanen, waarvan er in totaal 28,9 miljoen als werkloos of ‘niet meer naar werk zoekend’ geregistreerd staan.

pic-1940-i-am-an-americanHet officiële werkloosheidspercentage in de Verenigde Staten is veel lager, maar daarin wordt een groot gedeelte van de werkloze beroepsbevolking niet meegerekend. Als Amerikanen langdurig werkloos zijn worden ze op een gegeven moment niet meer als werkzoekend geregistreerd. Het statistiekbureau gaat er dan van uit dat ze niet meer naar werk zoeken of een studie hebben opgepakt, maar dat is lang niet altijd het geval.

Americans-In-Their-Prime-Working-Years-Not-Working

Kwart Amerikaanse beroepsbevolking werkloos

 

Verborgen werkloosheid

Deze verborgen groep werklozen telt meer dan 90 miljoen Amerikanen. Neem je deze groep mee in de werkloosheidscijfers, dan kom je tot de conclusie dat er vandaag de dag 3,5 miljoen meer Amerikanen zonder werk zitten dan toen de recessie begon in 2007.

Deze schokkende cijfers zijn vergelijkbaar met de werkloosheid in bepaalde Zuid-Europese landen, zoals Spanje, Portugal en Griekenland. Ook daar is de werkloosheid (met name onder jongeren) de afgelopen tien jaar schrikbarend toegenomen.

Niet alleen de werkgelegenheid verslechtert, ook wordt de kloof tussen rijk en arm steeds groter. Door de lage rente zijn de waarderingen van vastgoed, aandelen en obligaties sterk gestegen, financiële activa die voornamelijk in handen zijn van de rijke Amerikanen. Onder de lagere inkomens zijn door de lage rente juist de schulden toegenomen, zoals de studieschulden, autoleningen en creditcardschulden.

American Dream voorbij?

Uit een enquête van de universiteit van Harvard kwam naar voren dat de helft van de Amerikaanse jongeren niet meer in de ‘American Dream’ gelooft, het ideaalbeeld dat iedereen rijk en succesvol kan worden door hard te werken en goed je best te doen. Het inkomen van 51% van de Amerikaanse werknemers ligt onder de $30.000 per jaar, terwijl 38% van de werknemers minder dan $20.000 per jaar verdient.