Marc Faber constateert dat Westerse overheden niet in staat zijn om hun omvang te verkleinen en dat ze in de afgelopen jaren als een kankergezwel zijn gegroeid. Door beperkende regelgeving is het klimaat voor bedrijven in de VS steeds minder gunstig geworden, waardoor veel banen naar het buitenland zijn weggestroomd. In andere landen, zoals bijvoorbeeld China, is het volgens Marc Faber veel makkelijker om een bedrijf op te zetten. Niet alleen de lonen, maar ook de aanvullende kosten die gemaakt moeten worden om te voldoen aan alle regels, vallen daar lager uit. In de afgelopen 20 jaar zijn de netto investeringen in de VS afgenomen, nu zijn ze zelfs negatief. Als gevolg hiervan krimpt ook de totale hoeveelheid kapitaalgoederen, en daarmee ook de economie. Tegelijkertijd hanteren politici en centrale bankiers een Keynesiaans beleid, dat voorschrijft om extra geld uit te geven in tijden van crisis. En hoewel dit misschien werkt in een gesloten economie, blijkt het in de praktijk vooral tot een opstapeling van schulden te leiden. Volgens Marc Faber is het beleid van extra geld uitgeven in crisistijd verkeerd, de Amerikanen moeten nu juist op elk niveau meer sparen.

De Westerse overheden denken dat ze met stimuleringsmaatregelen de economie op gang kunnen helpen, maar in de praktijk creëren ze een situatie waarin de economie eigenlijk niet meer vooruit komt. Gebukt onder de lasten van een grote staatsschuld kunnen Westerse landen, maar bijvoorbeeld ook Japan, nauwelijks nog groeien. Als gevolg van de langdurige stagnatie zullen steeds meer mensen de schuld gaan leggen bij minderheden. Een zeer recent voorbeeld zijn de demonstraties tegen Wall Street, een onderdeel van de economie dat weet te profiteren van het huidige systeem. Maar Wall Street heeft dit systeem niet zelf geschapen, daarvoor moet de beschuldigende vinger naar de lobbyisten en de regering in Washington gewezen worden. Volgens Marc Faber moeten de demonstranten dus hun focus verleggen van Wall Street naar Washington, waarbij ze ook hun pijlen op de Federal Reserve moeten richten.

De overheden in Westerse landen proberen zichzelf te beschermen, door begripvol te reageren op de protesten en door zich met nieuwe wetgeving en initiatieven te presenteren als de redder in nood. Het feit dat Obama begrip toont voor de 'Occupy Wall Street' beweging dient dan ook geen ander doel dan het winnen van een paar extra stemmen voor zijn herverkiezing, aldus Marc Faber.

Ook de recente volatiliteit op de aandelenmarkten komt ter sprake. Volgens Marc Faber is dit het gevolg van alle bubbels die we hebben gehad, achtereenvolgens in technologie-aandelen, vastgoed en grondstoffen. Vaak zie je na de correctie een sterkere volatiliteit in de markten, die wel 10 tot 15 jaar kan duren. Daaa zet de markt weer een opwaartse trend in. Voorafgaand aan de correctie die we in de afgelopen zomer op de aandelenmarkt zagen maakte Marc Faber al kenbaar negatief te zijn en dat hij als belegger short zou zijn gegaan op aandelen.

Marc Faber is op de korte termijn positief over de dollar, omdat hij op wereldwijde schaal een liquiditeitscrisis verwacht. Ondanks het overvloedige aanbod van liquiditeit door centrale banken zal krediet krap blijven, wat drukkend werkt op de waarde van financiële activa en ondersteunend op de waarde van de dollar. Marc Faber verwijst naar de beurscrash van eind 2008, toen iedereen de veiligheid en liquiditeit zocht van de Amerikaanse dollar. Door de grote vraag raakte de dollar overgewaardeerd ten opzichte van andere valuta en ten opzichte van aandelen, grondstoffen en andere beleggingen.

Concluderend stelt Marc Faber dat de huidige crisis niet alleen binnen Wall Street op te lossen is, maar dat de uit de kluiten gewassen overheden een gezonde economische groei in de weg staan. Volgens Marc Faber heeft Amerika een man nodig als Lee Kuan Yew, een oud-president van Singapore die de economie van het land vooruit heeft geholpen door socialistische gedachtes uit te bannen en een ondeemersklimaat te scheppen volgens de regels van een vrije markteconomie. Hij beperkte de overheid tot haar ketaken, maar gebruikte dictatoriale machten om de socialistische en communistische geluiden de kop in te drukken. Naast een sterke leider heeft de Westerse wereld ook een opschoning van het financiële systeem nodig. Daarom sluit Marc Faber een toekomstige hyperinflatie, deflatie of een default van verschillende overheden niet uit.