In Nederland is leegstand van kantoren een veel groter probleem dan in de rest van Europa. Begin dit jaar stond in ons land 15% van alle kantoorruimte in ons land leeg, zo schrijft Vastgoedmarkt. Op stedelijk niveau is Nederland ook goed vertegenwoordigd in Europa, want een leegstand van 18% in Amsterdam is goed voor een tweede plaats op de ranglijst. Alleen in Athene staat naar verhouding nog meer kantoorruimte leeg dan in Amsterdam, namelijk 20%. Deze percentages komen uit een onderzoek naar de leegstand op de Europese kantorenmarkt, een onderzoek dat is uitgevoerd door Karst Geurs (Universiteit Twente), Hans Koster (VU) en Gert de Visser (StedenbaanPlus).

De leegstand heeft gezorgd voor bijzonder lage prijzen. Als voorbeeld wordt een tien jaar oud kantoorpand op een zichtlocatie langs de A12 aangehaald. Dit pand heeft 13.000 vierkante meters en staat te koop voor omgerekend €200 per m². Om dat in perspectief te plaatsen: Toen het kantoor werd opgeleverd was dit het bedrag waarvoor men een jaar lang één vierkante meter kon huren! Anno 2013 kan men hier een jaar kantoorruimte huren voor een tarief van €70 per m², bijna drie keer zo goedkoop als in tien jaar geleden.

Stationslocaties scoren niet beter

De leegstand op zogeheten stationslocaties blijkt overigens niet per definitie lager te zijn dan elders. Op stationslocaties in de zuidelijke Randstad blijkt procentueel evenveel kantoorruimte leeg te staan als op andere plekken in de regio. Voor veel ondernemers blijkt een goede bereikbaarheid per auto, voldoende parkeerplaatsen en de kwaliteit van de gebouwen veel belangrijker dan goede bereikbaarheid met het openbaar vervoer, zo concluderen de onderzoekers.

Andere bestemming zoeken

Het beleid moet gericht zijn op het terugdringen van leegstand op locaties die goed bereikbaar zijn met het openbaar vervoer en niet op het toevoegen van nieuwe kantoren bij stations, zo schrijven de onderzoekers in hun rapport. Daarin kan het zinvol zijn om vierkante meters kantoorruimte een andere bestemming te geven.

tehuur-kantoor

Grote leegstand op Nederlandse kantorenmarkt