Obama gaat de economie Keynesiaans stimuleren

President Obama maakte dinsdag tijdens de jaarlijkse State of the Union bekend dat hij het minimumloon met 20% wil verhogen tot $9 per uur, om op die manier de armoede te bestrijden. Volgens Obama moet de verhoging van het minimuminkomen geleidelijk doorgevoerd worden, zodat er uiteindelijk 15 miljoen Amerikanen van kunnen profiteren. Volgens de president van Amerika is er een toenemend aantal CEO's dat achter de loonsverhoging zou staan.

Beleidsmakers van de Obama regering verwijzen naar onderzoeken waaruit zou blijken dat een hoger minimumloon juist helpt met het verminderen van armoede en het verlagen van de kosten die bedrijven maaken vanwege het verloop van personeel.

Investeren

Naast het verhogen van het minimumloon wil Obama de komende tijd ook meer investeren in de economie. Het begrotingstekort weerhoudt hem er kennelijk niet van $50 miljard extra te investeren in het opknappen van slechte wegen en bruggen en nog eens $15 miljard toe te wijzen aan nieuwe constructieprojecten die zorgen voor werkgelegenheid.

Obama vroeg het Congres om zijn plan te steunen, een plan waarin ook voorstellen zijn opgenomen om het belastingstelsel en het onderwijs te veieuwen. Het onderwijs wil Obama bijvoorbeeld versterken door alle kinderen jonger dan vier jaar toegang te verschaffen tot onderwijs.

Obama wil de economie stimuleren met geld voor infrastructuur en bouw en met een hoger minimumloon

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.