De angst voor een drastische verslechtering van de economie wordt door de OESO aangegrepen om geldpersfinanciering en kapitaalinjecties in het bankwezen te bepleiten. De samenwerkingsorganisatie van met name Europese en ontwikkelde economieën blijft daarmee vasthouden aan het beproefde recept om de schuldencrisis op te lossen met meer schulden en ook voor de financiering van die schulden met de geldpers.

Het hoofd van de OESO, Pier Carlo Padoan vertelt op de website van de OESO:

“In de eurozone moet het besmettingsrisico in de kiem gesmoord worden door een verhoging van het Europese noodfonds (EFSF) in combinatie met de mogelijkheid om een groter beroep te doen op de balans van de Europese Centrale Bank (ECB). Meer [financiële] slagkracht moet vergezeld worden door overheidshervormingen die risico's van “moral hazard” moeten tegen gaan.”

Een ander risico waar de OESO op wijst is de politieke impasse over de voorgenomen bezuinigingen in de Verenigde Staten. Het mislukken van de onderhandelingen tussen Democraten en Republikeinen betekent dat in 2013 automatisch bezuinigd wordt op de uitgaven van de Amerikaanse overheid. Deze bezuinigingen vormen volgens de OESO een bedreiging voor de Amerikaanse economie die zelfs niet op te vangen is met een ruim monetair beleid van de Federal Reserve.  

Nederland
De OESO ging ook kort in op de Nederlandse economie. De OESO stelt dat: “de Nederlandse economie in de tweede helft van 2011 is gekrompen. De binnenlandse vraag is verzwakt als gevolg van de financiële onrust. Die onrust heeft investeerders en consumenten voorzichtiger gemaakt en de solvabiliteit van Nederlandse pensioenfondsen aangetast. De groei zal naar verwachting vanaf medio 2012 geleidelijk weer aantrekken, ondersteund door een sterkere wereldhandel en een ondersteunend monetair beleid. De werkloosheid zal blijven stijgen tot medio 2012 en de huidige druk op een hogere inflatie zal afnemen.”

Bron: OESO