Oostenrijk wil niet langer garant staan voor spaargeld

Oostenrijk wil niet langer garant staan voor de tegoeden van spaarders, zo meldt de Duitse krant Die Presse. In Oostenrijk worden spaartegoeden -net als in alle andere landen van de Eurozone – via een deposito garantiestelsel gedekt tot €100.000 per persoon per bank. Daarvan komt de eerste €50.000 voor rekening komt van de banken en het tweede deel van maximaal €50.000 voor rekening van de overheid. Die garantstelling wil de overheid niet langer dragen, want een nieuw voorstel pleit ervoor deze verplichting bij de banken neer te leggen.

De regering wil dat de banken een nieuw noodfonds oprichten dat geld kan uitkeren aan spaarders op het moment dat een bank failliet gaat. Dit noodfonds moet een omvang hebben van €1,5 miljard en moet de komende tien jaar aangevuld worden door van alle banken een jaarlijkse bijdrage van in totaal €150 miljoen te vragen. De hoogte van deze bijdrage moet gebaseerd worden op de omvang van iedere Oostenrijkse bank, zodat banken die de meeste spaartegoeden beheren ook het grootste deel van de €150 miljoen per jaar inbrengen.

De volledige versie van dit artikel verscheen eerder op een partner blog.

spaarvarken-stuk

Oostenrijk wil niet langer garant staan voor spaargeld