Het besluit van de ECB op bedrijfsobligaties op te kopen kan indirect ook een stimulans geven aan de aandelenmarkt, zo concludeert het team van Schroders Investment Management. Dankzij dit nieuwe
stimuleringsprogramma kunnen grote Europese bedrijven nog goedkoper geld lenen, waardoor het aantrekkelijker wordt eigen aandelen in te kopen.

Ook zorgen de lagere financieringskosten onderaan de streep voor hogere bedrijfswinsten, wat zich kan vertalen in een hogere dividenduitkering. In beide gevallen heeft dat een prijsopdrijvend effect op de aandelenmarkt. Uit het persbericht van Schroders:

Bedrijven hebben simpelweg er drie manieren om hun overtollig kasgeld aan te wenden: kasvoorraad aanvullen, kapitaalbestedingen uitbreiden of kapitaal terug laten vloeien naar aandeelhouders. De kans op dat laatste neemt volgens Schroders toe. Een rijk gevulde kas stuit op bezwaren bij aandeelhouders. Vanouds geven Amerikaanse bedrijven de voorkeur aan aandeleninkoop en Europese bedrijven aan dividenduitkeringen.

Door de lage leenkosten en beperkte investeringsmogelijkheden in Europa ziet Schroders de kans toenemen dat ook Europese bedrijven meer gebruik gaan maken van de mogelijkheid om de groeiende hoeveelheid cash richting de aandeelhouders te distribueren. Gezien het negatieve sentiment rond een neerwaartse bijstelling van de dividenduitkering kan de voorkeur van Europese bedrijven verschuiven richting aandeleninkoopprogramma’s.

De aandeleninkoop kan volgens Schroders een positieve invloed op de aandelenkoersen hebben, maar het zal wel gepaard gaan met een verslechtering van de schuldpositie van de desbetreffende bedrijven.

De ECB heeft sinds het begin van het ‘Corporate Sector Purchase Programme’ (CSPP) in juni in totaal al meer dan €15 miljard aan bedrijfsleningen opgekocht. Daarmee helpt de centrale bank grote bedrijven aan goedkope financiering, terwijl het midden- en kleinbedrijf deze mogelijkheden niet heeft. Die zijn vaker aangewezen op de bank als ze geld willen lenen.

ecb-teaser

Zorgt aankopen bedrijfsobligaties door ECB voor hogere aandelenkoersen?