We weten dat de welvaart in de wereld ongelijk verdeeld is, maar dat geldt ook voor de hoeveelheid schulden. De Visual Capitalist maakte een grafisch overzicht van alle schulden per land, uitgedrukt als een percentage van de totale wereldwijde publieke schuldenlast van bijna $60 biljoen.

In dit overzicht zijn de private schulden helaas niet meegenomen. Ook zijn de toekomstige verplichtingen van overheden, zoals sociale zekerheid en oudedagsvoorzieningen, niet inbegrepen. De illustratie hieronder is gebaseerd op de cijfers van het IMF en de bedragen zijn omgerekend naar Amerikaanse dollars.

world-debt-60-trillion-infographic

Infographic: $60 biljoen aan wereldwijde schulden (Bron: Visual Capitalist)