QE3: To QE or not to QE? That is the question..

De problemen in de Verenigde Staten stapelen zich op. Het schuldplafond van de Amerikaanse overheid is zo goed als bereikt. De Amerikaanse huizenmarkt is na een schijnherstel wederom in een dip geraakt; momenteel staat 13% van alle Amerikaanse huizen leeg. Jamie Dimon, de hoogste baas van JP Morgan Chase, waarschuwt voor het naderende onheil van municipal bonds en hij verwacht dat enkele honderden lokale overheden het niet zullen redden.
De kakofonie van tegenstrijdige geluiden van Federal Reserve officials heeft ertoe geleid dat Ben Beanke vier maal per jaar een persconferentie gaat geven. Op die manier moet er meer duidelijkheid ontstaan. Thomas Hoenig, president van de Federal Reserve Kansas weerhield dit er niet van om wederom ongekend fel uit te halen naar het beleid van Beanke. Hij wijst naar Ben Beanke voor het veroorzaken van de hoge voedsel- en grondstofprijzen en stelt dat de Amerikaanse middenklasse de dupe is van de fouten die door de Fed gemaakt worden.
Dit laatste werd door de Telegraph geïllustreerd, die het bericht bracht dat Amerikaanse consumenten weer minder sparen. Met andere woorden, het besteedbare inkomen laat door toegenomen prijzen voor de dagelijkse boodschappen en benzine steeds minder ruimte om te sparen.
En hier houdt de “doom & gloom” niet op. Bill Gross van Pimco liet opnieuw van zich horen. En hoe. Hij stelt dat de Verenigde Staten hun schulden niet zullen terugbetalen. Hij rekende het zelfs voor. Als er geen hervormingen komen dan voorziet Gross vier mogelijkheden waarop de VS failleren. Eén manier is volgens hem de meest waarschijnlijke: inflatie, een valuta-devaluatie en lage tot negatieve reële rente. Wederom heldere taal van Bill Gross..
Dat de Amerikaanse overheidstekorten fiscaal onhoudbaar zijn en opgelost moeten worden, is voor iedereen duidelijk. Maar op de hele korte termijn moet eerst het schuldplafond verhoogd worden om een (technisch) faillissement af te wentelen.
 
Verondersteld dat het schuldplafond op zeer korte termijn verhoogd wordt, dan zullen er nog steeds financiers gezocht moeten worden voor het biljoenentekort. De hamvraag is wie. China probeert uit de dollar te stappen, Japan heeft genoeg aan haar eigen problemen evenals Europa; het Midden-Oosten heeft nooit veel interesse gehad, en obligatiebeleggers zoals Pimco vinden de risico's onverantwoord.
 
Afgelopen week verschenen twee analyses die een blik vooruit werpen op wat de Fed zal gaan doen als de tweede ronde van geldpersfinanciering, of QE2, in juni ophoudt. Op King World News werd financieel expert Jim Rickards geïnterviewd. Hij legt uit dat de Fed de opgeblazen balans kan gebruiken om de Amerikaanse overheidstekorten te blijven financieren.
 
Hij noemt dit “QE Stealth” waarbij de Fed jaarlijks zo'n $750 miljard aan financieringscapaciteit heeft. Deze capaciteit is afkomstig uit “maturing assets” (omrollen van schulden) en opbrengsten uit afbetalingen op hypotheekschulden die op de balans van de Fed staan. Die capaciteit is volgens Rickards voldoende om de rente voorlopig laag te houden en om de Amerikaanse overheidstekorten deels te blijven financieren.
 
De tweede analyse is van Gonzalo Lira. Hij houdt rekening met een inmiddels bekend alteatief: het gebruik van pensioengelden om de gaten in de begroting op te vullen. Deze beproefde methode die onlangs bij de Ierse bailout ook is toegepast kan zeker niet uitgesloten worden.   
 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.