De Griekse minister van Financiën zegt alle maatregelen te nemen die nodig zijn om aan de eisen van het IMF te voldoen, woorden die nog maar door weinig mensen worden geloofd. De Griekse overheid is zo goed als bankroet en is volledig afhankelijk van geld uit het noodfonds om het land draaiende te houden. Op de kapitaalmarkt zouden de Grieken ruim 23% rente moeten betalen over een 10-jaars lening, terwijl er voor een kortlopende obligatie met een looptijd van slechts één jaar 142% aan rente wordt gevraagd door de markt. De tekorten op de begroting zijn zelfs groter dan 7,6%, waarmee het land niet voldoet aan de eisen voor een nieuwe lening uit het noodfonds. Dat geld zal er uiteindelijk toch wel komen, want de gevestigde orde wil niet dat Griekenland stopt met het betalen van haar torenhoge schulden. Een faillisement van Griekenland zou immers een schokgolf door het hele Europese bankwezen kunnen veroorzaken, waarvan de totale omvang door niemand geschat kan worden.

Door de forse bezuinigingen en de hogere belastingen krimpt de Griekse economie op elk niveau. Veel ambtenaren zijn ontslagen, maar ook veel bedrijven en kleine ondeemers gaan kopje onder. Winkels en kleine restaurants moeten hun deuren sluiten of vragen hun personeel genoegen te nemen met een lager salaris. De protesten lijken door de slechte situatie in Griekenland alleen maar aan kracht te winnen, zoals ook onderstaande video laat zien. De politie wordt steeds agressiever naar de demonstranten en op de beelden lijkt de economie volledig tot stilstand te zijn gekomen.