Schulden Amerikaanse bedrijven verdubbeld sinds crisis

Sinds het uitbreken van de kredietcrisis in 2008 zijn de schulden van Amerikaanse bedrijven verdubbeld, zo merkten analisten van Goldman Sachs op. Grote bedrijven profiteerden van de extreem lage rente en leenden geld voor fusies en overnames en voor het terugkopen van eigen aandelen. Bedrijven hebben de afgelopen jaren zoveel geld geleend dat hun rentelasten nu 40% hoger zijn dan in 2008, ondanks de extreme daling van de rente. Betaalden bedrijven in 2009 nog gemiddeld 6% over hun vreemd vermogen, nu is dat nog maar iets meer dan 4%.

De gemiddelde rentelasten zullen de komende jaren naar verwachting verder dalen, omdat bedrijven oude leningen met een veel hogere rente aflossen en daarvoor nieuwe leningen kunnen afsluiten tegen een veel gunstiger rentepercentage. Dit is wat Goldman Sachs te zeggen heeft over deze ontwikkeling:

“Sinds de crisis is er op verschillende manieren onbalans gecreëerd. Een van de belangrijkste daarvan is naar onze mening de toegenomen schuldenlast in de Verenigde Staten en de stille groei van goodwill op de balans van bedrijven. Hoewel deze factoren allebei geen direct risico vormen voor de gezondheid van het Amerikaanse bedrijfsleven roept het wel vraagtekens op over het gebrek aan organische groei en het gebrek aan nieuwe investeringen sinds de crisis. Kijken we een stap verder, dan geeft het vooruitzicht van een stijgende rente, potentiële disinflatie op wereldwijde schaal en dalende bedrijfswinsten reden tot zorg voor bedrijven met een zwakke balans.”

Lees ook:

bedrijfsschulden

Schulden bedrijven VS verdubbeld sinds begin kredietcrisis

Marketupdate.nl Crypto redactie
Marketupdate.nl Crypto redactie

Dagelijks op de hoogte van het crypto nieuws via marketupdate.nl

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.