De schulden van bedrijven in de Verenigde Staten zijn weer terug op het niveau vlak voor het uitbreken van de financiële crisis in 2008. Volgens de laatste cijfers van Informa Financial Intelligence hebben Amerikaanse bedrijven inmiddels $8,7 biljoen aan schulden op hun balans staan, waarvan $1 biljoen in de afgelopen twee jaar werd toegevoegd. Het meest zorgwekkende is dat de schulden de laatste jaren veel sneller groeien dan de economie, want de totale bedrijfsschuld als percentage van de Amerikaanse economie is inmiddels groter dan 45%. Ter vergelijking, dat niveau zagen we voor het laatst in 2008 en daarvoor in 2002.

Door de extreem lage rente zijn bedrijven veel meer gaan lenen, waardoor er meer geld in de economie stroomt. Dat leverde niet alleen hogere aandelenkoersen op, maar ook diverse investeringen die zorgden voor meer werkgelegenheid en hogere consumentenbestedingen. Door deze opwaartse cyclus krijgen consumenten en beleggers weer meer vertrouwen in de economie, maar tegelijkertijd nemen ook de risico’s op de bankbalansen toe.

Stijgende rente

Door de hoge schulden worden bedrijven kwetsbaarder voor een stijging van de rente. Niet alleen omdat de financieringskosten dan toenemen, maar ook omdat veel bedrijven in een omgeving van stijgende rentes waarschijnlijk geconfronteerd zullen worden met dalende consumentenbestedingen. Consumenten zullen bij een oplopende rente vaker de hand op de knip houden en de voorkeur geven aan sparen en aflossen boven consumeren. Bedrijven die dan minder eigen vermogen hebben komen dan meer onder druk te staan.

De schulden van bedrijven in verhouding tot de omvang van de economie zijn weer terug op het niveau van voor de crisis, maar dat is op zichzelf nog geen reden tot zorg. Omdat de rente nu veel lager is dan in 2008 kunnen bedrijven naar verhouding veel meer schulden op hun balans toelaten. Maar wat vinden beleggers zelf van deze ontwikkeling?

Teveel schulden

Uit een recent onderzoek van Bank of America blijkt dat ook steeds meer aandeelhouders van mening zijn dat bedrijven teveel schulden op hun balans hebben staan. Van alle ondervraagde beleggingsfondsen was 23% van mening dat beursgenoteerde bedrijven momenteel teveel schuld hebben ten opzichte van hun eigen vermogen. En dat is zeer opmerkelijk in een tijd waarin er officieel geen crisis is, zo concludeerde analist Yuriy Shchuchinov van Bank of America Merrill Lynch.

“Deze opinie is zeer ongebruikelijk in tijden dat er geen recessie is. Het weerspiegelt de visie van beleggers dat het opkopen van aandelen en het doen van overnames met geleend geld – wat sinds de financiële crisis een populaire strategie geworden is – niet langer waarde toevoegt voor de aandeelhouders.”

Steeds meer aandeelhouders van mening dat bedrijven teveel schulden hebben (Grafiek via Bank of America Merrill Lynch)

Dit artikel wordt u aangeboden door Goudstandaard, uw adres voor de aankoop en verzekerde opslag van edelmetalen. Wilt u goud kopen? Neem dan contact op door te mailen naar contact@goudstandaard.com of door te bellen naar +31(0)88-4688488.