We hebben het vorige week gemist, maar Nout Wellink gaf in een interview met Reuters aan, dat de kans groot is dat Nederlandse financiële instituties op het lijstje van globale “too-big-to-fail” banken staan. Door de nieuwe kapitaaleisen van Basel III die in de periode 2013-2018 stapsgewijs geïmplementeerd worden, kijken Nederlandse banken tegen een €500 miljard “retail funding gap” aan. Dit gat is ontstaan door een mismatch tussen spaargeld en uitgeleend geld. Met andere woorden, Nederlandse banken hebben kort vreemd vermogen tegen lage rente aangetrokken en hebben dat lang tegen een hogere rente uitgeleend. Dat uitgeleende geld wordt in onvoldoende mate gedekt door spaargeld en dat noodzaakt Nederlandse banken de markt op te gaan. 

http://www.reuters.com/article/idUSTRE6BE26920101215