Spanje scoort hoog op de Misery Index

Bloomberg heeft een illustratie gemaakt van de tien landen met de hoogste score op de 'Misery Index'. Het land scoort hoger dan Venezuela, Griekenland, Kroatie (~26%) en Zuid-Afrika (29%) en veel hoger dan bijvoorbeeld Argentinie, Portugal, Slowakije, Egypte en Ierland (16-18%). Er zal geen twijfel over bestaan dat het in Spanje echt crisis is, maar of de misère daar echt groter is dan in een land als Zuid-Afrika of Egypte valt te betwijfelen.

De Misery Index kent verschillende variaties, die later bedacht zijn door diverse economen. De vooaamste kritiek op de originele Misery Index is haar oversimplicifatie. Een procent stijging van de inflatie wordt even zwaar gewogen als een procent stijging van de werkloosheid, terwijl economen het er waarschijnlijk over eens zullen zijn dat laatstgenoemde een veel grotere impact heeft op de gemiddelde levensstandaard en de omvang van de misère dan een procentpunt meer inflatie.

Bron: Zero Hedge

Top 10 'Misery Index' (Bron: Bloomberg, via Zero Hedge)