Begin augustus besloot de Amerikaanse politiek na lang gesteggel hun schuldplafond te verhogen. Zoals verwacht maken ze daar goed gebruik van. In de onderstaande tabel is te zien dat de totale Amerikaanse staatsschuld (Total Public Debt Outstanding) eind oktober inmiddels meer dan $14.993 miljard bedroeg. 

 
Nu is het niet de vraag wanneer het schuldplafond opnieuw bereikt wordt. Door middel van het instellen van een commissie, bestaande uit zowel republikeinen als democraten, heeft de Amerikaanse politiek de moeilijke discussie over een nieuwe verhoging van het schuldplafond tot na de Amerikaanse presidentsverkiezingen uitgesteld. Er is echter wel een andere psychologische grens die snel zal worden verbroken. 
 
Het Amerikaanse Bruto Binnenlands Product (BBP) bedroeg aan het einde van het derde kwartaal van 2011 $15.198 miljard. Dit is momenteel nog meer dan de totale staatsschuld van $14.993. De schuld/BBP ratio bedroeg, als we de BBP van het derde kwartaal van dit jaar gebruiken, eind oktober 98,65%. Deze maand zal er echter voor $292 miljard aan nieuwe staatsobligaties worden geveild. Volgens onze berekeningen zal daarom de schuld/BBP ratio met de veiling van $35 miljard aan Amerikaanse 2-jaars staatsobligaties op 21 november de 100% passeren. Wel moet hierbij vermeld worden dat er op 22 november een nieuwe projectie voor het BBP in het vierde kwartaal van 2011 bekend zal worden gemaakt. Deze zal wellicht de schuld/BBP ratio net onder de 100% houden. Het is gezien de lage economische groei en de snel groeinde staatsschuld echter zeer waarschijnlijk dat de psychologische grens van een schuld/BBP ratio van 100% binnen afzienbare tijd zal worden doorbroken.

Bronnen:
Treasury Direct
Bureau of Economic Analysis
Bloomberg