Studielening steeds vaker gebruikt om huis te kopen

Studieleningen worden in toenemende mate gebruikt voor de aanschaf van een woning, zo blijkt uit het Nibud Studentenonderzoek dat deze week gepubliceerd werd. Tien procent van de 2.700 ondervraagde studenten gaf aan maximaal te lenen tijdens de studie om na het afstuderen gemakkelijker een huis te kunnen kopen. Studenten kunnen in Nederland via de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) maandelijks een bedrag van ongeveer €854 lenen. Iedereen die studeert kan deze lening aanvragen, want de kredietwaardigheid van de lener wordt op geen enkele wijze getoetst.

Een student die vier jaar lang maximaal leent ontvangt in totaal een bedrag van €40.800. De lening hoeft pas na afloop van de studie terugbetaald te worden en dat kan tegen een extreem lage rente die gekoppeld is aan de 5-jaars obligaties. Op dit moment is die rente slechts 0,12%, terwijl de hypotheekrente voor 10 jaar vast op tenminste 2,5% ligt.

De rente die studenten ontvangen op een spaarrekening ligt ongeveer een procentpunt hoger dan de rente die ze moeten betalen over hun studieschuld. Dat betekent dat het zelfs loont om geld te lenen tijdens je studie!

Minder hypotheek door studieschuld

Nu is het wel zo dat de studieschuld met een extra zware weging wordt meegenomen in de berekening van de maximale hypotheeksom. Wie €12.000 aan studieschuld open heeft staan kan bij de bank bijvoorbeeld €20.000 minder lenen op basis van het inkomen. Het plannetje om tijdens de studie geld te lenen voor de aankoop van een woning werkt dus niet in alle gevallen. Het werkt alleen voor starters met een bovenmodaal inkomen en voor starters die genoegen nemen met een koopwoning aan de onderkant van de markt. Deze twee groepen kunnen dankzij de ‘goedkope’ studieschuld hun woonlasten met enkele tientjes per maand omlaag brengen. Ze nemen geld van de DUO mee en hoeven daardoor minder te lenen bij de bank, waardoor de totale rentelast veel lager is.

Versoepeling

De nieuwe regels omtrent het sociale leenstelsel die per 1 september worden ingevoerd maken het nog aantrekkelijker om een huis te kopen met behulp van een studieschuld. De studieschuld gaat in de berekening die de banken hanteren minder zwaar wegen op de totale leencapaciteit dan nu het geval is. Een rekenvoorbeeld van Z24 laat zien dat een man en vrouw met een gezamenlijk inkomen van €55.000 en een studieschuld van €30.000 per persoon vanaf 1 september opeens €40.000 meer kunnen lenen bij de bank dan nu het geval is. Tussen nu en 1 september kunnen deze twee mensen in het voorbeeld samen €208.700 lenen. Vanaf 1 september wordt dat door de nieuwe regelgeving opeens €251.400, dat is ruim €40.000 meer.

Studiefinanciering of woningfinanciering?

De studiefinanciering is in het leven geroepen om studeren betaalbaar te maken, ook voor jongeren die uit een arm gezin komen. Maar in de praktijk blijkt het stimuleren van schulden ook een aantal ongunstige bijwerkingen te hebben. Studenten die niet goed met geld om kunnen gaan kunnen de impact van een studieschuld onderschatten, terwijl jongeren die er wel goed mee om kunnen gaan het geld kunnen gebruiken voor een ander doel dan waarvoor de studielening bestemd is.

logo-duo

Studielening of woningfinanciering?

Marketupdate.nl Crypto redactie
Marketupdate.nl Crypto redactie

Dagelijks op de hoogte van het crypto nieuws via marketupdate.nl

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Tijdelijk 1000 euro gratis trading fees bij onze favo exchange...

Ontvang jij al rente op jouw crypto?

Dit kan nu bij de volgende aanbieders