Studieschulden zijn een steeds groter probleem in de Verenigde Staten, zo blijkt uit de volgende grafiek van de Wall Street Journal. Ruim tien procent van alle leningen die voor een studie zijn afgesloten hebben een betalingsachterstand van meer dan negentig dagen. Tot een aantal jaar geleden zorgden creditcardschulden en hypotheken nog voor de meeste problemen. Maar hoe komt het nou dat juist de studieschuld toeneemt en dat juist dit type lening de meeste wanbetalers kent?

student-loan-bubble

Toenemend aantal wanbetalingen op studieschulden in de VS (Bron: Wall Street Journal)

Daarvoor zijn twee mogelijke verklaringen te vinden. De eerste is dat studieschuld een relatief gunstige vorm van krediet is, omdat er een ruime aflossingstermijn en een lage rente gehanteerd wordt. En in bepaalde gevallen is het zelfs mogelijk een deel van je studieschulden kwijt te laten schelden, het zogeheten Obama Student Loan Forgiveness Program. We kunnen ons zo voorstellen dat Amerikanen meer studieschuld opstapelen om dure creditcardschulden af te lossen. De laatste cijfers laten zien dat de totale studieschuld in de VS eind vorig jaar met $1,06 biljoen al groter was dan de totale creditcardschuld van $733 miljard.

Een tweede verklaring is dat het nog steeds niet goed gaat met de Amerikaanse arbeidsmarkt. Er komen de laatste jaren weliswaar nieuwe banen bij, maar in veel gevallen gaat het om laagbetaald werk dat slecht aansluit op de opleidingsgraad en specialisatie van jongeren. Dat maakt het moeilijker om een hoge studieschuld af te lossen. Ook is de werkloosheid in de VS volgens de ruimste definitie nog steeds zeer hoog, zoals deze grafiek van Shadowstats laat zien.