Belastingbetalers in New York zien $850 miljoen aan hogere belastingen tegemoet om de beloofde pensioenuitkeringen waar te kunnen maken. Die hogere belastingen blijken het gevolg te zijn van een explosie aan kosten die pensioenfondsen maakten omdat zij een deel van hun vermogen in beheer gaven aan extee fondsbeheerders. Terwijl die kosten enorm toenamen en de rendementen uitbleven, is de belastingbetaler nu wederom de klos.
Volgens een oud adagium waait alles wat in Amerika gebeurt twee jaar later over naar Nederland. Welnu, deze week bleek in Nederland precies hetzelfde te zijn gebeurd. Ook hier zijn de pensioenfondsen een melkkoe geweest voor te dure vermogensbeheerders.