Het Amerikaanse schuldplafond is, zoals eerder aangekondigd, afgelopen maandag inderdaad bereikt. Minister Timothy Geithner heeft speciale maatregelen afgekondigd waardoor de Amerikaanse overheid de financiële middelen uit federale pensioenkassen leent. Deze kunstgrepen zorgen ervoor dat de Amerikaanse overheid tot 2 augustus de rekeningen kan betalen, tenzij de uitgaven onverwachts zullen toenemen. 
Opmerkelijk is dat net zoals in Europa vorige week, ook in Amerika geluiden opgaan om delen van de goudreserves te verkopen. Daar hoeft men echt niet op te rekenen; zeker niet bij deze prijzen. 
De uitgaven voor het Amerikaanse sociale zekerheidsstelsel zijn in 2010 voor het eerst hoger uitgevallen dan de binnenkomende premies. Die tekorten zijn volgens de belaste uitkeringsinstantie nu permanent geworden. De tekorten kunnen voorlopig nog worden gefinancierd uit de opgebouwde reserves maar ook de bodem van die fondsen komt een keer in zicht.
 
Ook Meredith Whitney liet opnieuw van zich horen. Zij herhaalde haar waarschuwing ten aanzien van de onopgeloste fiscale tekorten bij lokale overheden. Ook zij geven meer uit dan er aan belastingen binnenkomt. Whitney legt het probleem glashelder uit, maar of er naar haar geluisterd wordt?