De ECB heeft donderdag besloten de rente ongewijzigd te laten op 1,25%. ECB verwacht dat de economische groei in de Eurozone dit jaar een bescheiden 1,7% zal bedragen en in 2012 iets hoger uitvalt met 1,8%. De inflatie van gemiddeld 2,3% blijft echter een grote zorg die de ECB “erg nauwlettend” in de gaten blijft houden. Voor die omschrijving ontbreekt in de meeste vertaalmachines een adequate interpretatie en na afloop werd er dan ook gespeculeerd over de betekenis van de woorden die Trichet sprak: wordt in juni de rente verhoogd, pas in juli of helemaal niet?
James Nixon van de Franse bank Société Générale probeerde de codetaal van Trichet te ontcijferen en concludeert dat de verwachte renteverhoging(en) een maand wordt opgeschoven naar juli. De financiële markten die de renteverhoging hadden ingecalculeerd reageerden negatief; de euro daalde met 2 cent ten opzichte van de dollar. 
Nu de inflatie in Duitsland oploopt, nemen de zorgen omtrent het rentebeleid van de ECB toe; daar zijn de eerste tekenen van nieuwe speculatieve zeepbellen uit op te maken.
Terwijl in Duitsland de economie flink aantrekt en oververhit dreigt te raken is in Zuid-Europa sprake van economische neergang en heeft de sterkere euro een negatieve invloed op de concurrentiepositie. Dat is niet goed voor de export uit die landen. Bovendien hebben veel Zuid-Europeanen een variabele rente bij hun hypotheek en zullen zij een hogere rente in de portemonnee voelen. Die hogere rente beïnvloedt ook de waarde van vastgoed die op den duur verder zal dalen, hetgeen ook in Nederland zal gaan gebeuren.
 
Het rentebeleid van de ECB wordt met een Engelse slogan wel eens getypeerd als “one size fits all”, maar eigenlijk moet je concluderen dat er sprake is van “one size fits none”. Het rentebeleid sluit niet aan op wat nodig is in de afzonderlijke lidstaten. Bovendien geldt dat er sprake is van een negatieve reële rente. De inflatie is hoger dan de spaarrente en dat betekent dat spaargeld minder waard wordt.