Het document maakt duidelijk dat er meer macht naar een Europees niveau moet worden getild, omdat de stabiliteit van de Eurozone op die manier beter gewaarborgd zou kunnen worden. Landen die niet voldoen aan de vastgestelde eisen ten aanzien van het begrotingstekort en de staatsschuld zouden door deze superstaat gestraft kunnen worden. In het vertrouwelijke document worden plannen gepresenteerd voor een sterker European Stability Mechanism (ESM) noodfonds, dat eind volgend jaar volledig opgetuigd moet zijn. Het ESM moet een vorm krijgen die in het document wordt omschreven als een 'Europese variant van het IMF'.

Dit European Monetary Fund (EMF) zal in staat zijn om de volledige fiscale huishouding van een Europees probleemland over te nemen, op een manier zoals een curator de zaken waaeemt in een bedrijf dat in faillisement zit. Het vertrouwelijke document werd afgelopen vrijdag besproken door de Duitse bondskanselier Merkel en de Britse premier Cameron. Het memo, getiteld ''The Future of the EU: Required Integration Policy Improvements for the Creation of a Stability Union'', bevat voorstellen voor automatische sancties voor landen die zich niet houden aan de begrotingseisen zoals die vastgesteld zijn door de Europese Commissie. Als de regels consistent overtreden worden zou zelfs het Europese Hooggerechtshof erbij betrokken moeten worden.

Een opmerkelijke passage uit het document beschrijft bevoegdheden van de 'sterke' lidstaten. Duitsland, Finland, Oostenrijk en Nederland zouden de bevoegdheid krijgen om naar het Europese Hof van Justitie te stappen, waar ze een verzoek kunnen indienen om sancties op te leggen aan lidstaten van de Eurozone die zich niet aan de regels houden. Deze sancties lopen uiteen van boetes tot het ontnemen van budgettaire soevereiniteit en zouden als doel hebben de Euro te beschermen. Blijkbaar zijn sommige Europese landen meer gelijk dan anderen…

Het document stelt voor dat het European Monetary Fund (EMF) ''serieuze interventiemogelijkheden moeten krijgen'' in de begroting van landen die 'hulp' (leningen tegen lagere rente) hebben ontvangen van het IMF en Europa. Het mag duidelijk zijn hoe estig de huidige crisis is, want de democratische besluitvorming verdwijnt steeds verder naar de achtergrond. Hadden Europese burgers al bar weinig te zeggen over de Europese besluitvorming, nu worden ook sommige landen met grote schuldenproblemen de mond gesnoerd. De macht van Duitsland begint het Europese toneel te domineren.

We wijzen u graag op dit artikel dat in 2006 verscheen op The Brussels Joual. Hierin beschreef de Rusland-dissident Vladimir Boekovski al wat er nu gebeurt in Europa. Volgens Boekovski is de EU op weg om “de democratie snel en systematisch te ontmantelen'' en verwijst daarbij naar de referenda in Denemarken en Ierland. Daar sprak de bevolking zich negatief uit over een machtiger Europa. Ook in ons land werd het voorstel voor een Europese grondwet met overtuigende meerderheid verworpen. Boekovski was er in 2006 al van overtuigd dat de Europese Unie (EU) op weg is om een tweede Unie van Socialistische Sovjet-Republieken (USSR) te worden. Provocerend spreekt hij van de EUSSR.

Brandenburger Tor met Europese vlag