Vereniging Eigen Huis ziet keerpunt op de woningmarkt

De indicator kwam voor de maand mei uit op 63, een stijging van zes punten ten opzichte van april. De Eigen Huis Marktindicator is ontwikkeld in samenwerking met het OTB onderzoeksinstituut van de TU-Delft en meet specifiek het consumentenvertrouwen met betrekking tot het kopen van een woning. De indicator is gebaseerd op maandelijkse peilingen die uitgevoerd worden door onderzoeksbureau Intomart GfK. De vragen hebben betrekking op de inschattingen en verwachtingen van respondenten met betrekking tot de huizenprijzen, de hypotheekrente en de algemene omstandigheden om een huis te kopen.

Positief

De Vereniging Eigen Huis voorspelt dat het aantal kooptransacties de komende maanden zal toenemen. Hoewel de indicator nog lang niet terug is op de oude niveaus (zie onderstaande grafiek) gaat het wel om de grootste stijging ooit. Johan Conijn, hoogleraar Woningmarkt van de Amsterdam School of Real Estate, is ook vrij positief: “Consumenten zien dat een huis nog nooit zo goedkoop is geweest”. Conijn is van mening dat de Eigen Huis Marktindicator een bevestiging van een naderend omslagpunt in de markt. “De consument kan rekenen. We hebben een forse daling van de huizenprijzen achter de rug. De rente op leningen is laag en de huurprijzen zijn juist weer omhoog gegaan.”

De Amsterdam School of Real Estate (ASRE) publiceerde onlangs een onderzoek waaruit blijkt dat de maandlasten op een hypotheek in sommige regio’s al lager zijn dan de maandlasten voor het huren van een vergelijkbare woning. Het verschil in woonlasten tussen huren en kopen is de laatste jaren al geleidelijk afgenomen, zo schrijft men in het rapport.

Eigen Huis Marktindicator (Bron: Eigenhuis.nl)

Goedkoop?

Als Conijn stelt dat huizen nog nooit zo goedkoop zijn geweest dan doelt hij misschien op de financieringskosten. De rente staat inderdaad laag en door de laatste renteverlaging van de ECB kan daar misschien nog wel iets van af. De hypotheekrente wordt weliswaar afgebouwd, maar is er nog wel. Ook is de overdrachtsbelasting verlaagd van 6% naar 2%. In dat opzicht wordt men wel ‘geholpen’ aan een koopwoning.

De absolute prijzen van woningen in Nederland zijn echter nog steeds hoog, geholpen door de jarenlange stimulering via de hypotheekrenteaftrek en een soepel beleid van Nederlandse banken. We pakken er weer een paar grafieken bij die eerder al eens de revue passeerden

Ontwikkeling huizenprijzen in Nederland vanaf 1965 (Bron: Beursplaza.com)

Huizenprijzen in verhouding tot besteedbare inkomen waren in 2011 nog zeer hoog

Zelfs in termen van goud (waarde tegenover waarde) zijn huizen wel eens goedkoper geweest

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.