“Vermogensrendementsheffing in strijd met recht van eigendom”

De vermogensrendementsheffing is in strijd met het recht van eigendom, zo concludeert advocaat-generaal Niessen in een advies aan de Hoge Raad. Niet iedereen haalt uit zijn vermogen het fictieve rendement van 4% waar de belastingdienst op rekent, met als resultaat dat de belasting in sommige gevallen niet betaald kan worden uit de daadwerkelijke opbrengst van het vermogen. Volgens advocaat-generaal Niessen leidt de huidige vermogensbelasting tot willekeurig en in steeds meer gevallen ook tot oneigenlijke ontneming, omdat de belasting hoger is dan het gerealiseerde rendement.

Er is weliswaar een hervorming van de vermogensrendementsheffing aangekondigd, maar dat neemt niet weg dat de huidige regeling op basis van een fictief rendement van 4% onrechtmatig is. De regeling dateert van eind jaren negentig, toen een rendement van 4% per jaar nog makkelijk gehaald kon worden, zelfs op relatief veilige staatsobligaties en spaartegoeden. Maar met de extreem lage en soms zelfs negatieve rente van vandaag de dag is dit uitgangspunt van de belastingdienst niet meer rechtvaardig.

Spaarrente is nu lager dan vermogensrendementsheffing

De hoogste spaarrente ligt inmiddels al onder de effectieve belastingdruk van 1,2% die je betaalt over vermogen boven de wettelijk vrijgestelde grens van €24.437. Beleg je in relatief veilige staatsobligaties van landen als Nederland, Duitsland en Zwitserland, dan ontvang je een nog veel lager rendement op je belegging. Door de jaarlijkse belasting van 1,2% wordt je ieder jaar zelfs een stukje armer, zeker als je ook nog corrigeert voor de inflatie.

Advocaat-generaal Niessen merkt op dat er na 2011 steeds meer onrust en onvrede ontstaan is over de hoogte van de vermogensbelasting in Nederland. Hij adviseert de wetgever daarom een termijn te geven voor aanpassing of vervanging van deze regeling. Zolang dat niet is gebeurd, kan de rechter beslissen dat de regeling buiten toepassing moet blijven in gevallen waarin een belastingplichtige verlies lijdt op zijn vermogen.

Misschien kunt u in de toekomst zelfs bezwaar maken tegen de vermogensrendementsheffing, indien u kunt aantonen dat de belasting hoger is dan het door u gerealiseerde rendement… We hopen dat de Hoge Raad dit advies opvolgt en dat politiek Den Haag deze vorm van vermogensbelasting drastisch aanpakt!

Spaargeld-Let-op-sparen-kost-geld

Geld sparen kost geld: Rente is nu lager dan de vermogensrendementsheffing!

Picture of Marketupdate.nl Crypto redactie
Marketupdate.nl Crypto redactie

Dagelijks op de hoogte van het crypto nieuws via marketupdate.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *