Vermogensrendementsheffing voor rijken omhoog

De coalitiepartijen VVD en PvdA hebben een overeenkomst bereikt over de herziening van de vermogensrendementsheffing. Vermogens onder de €125.000 worden voortaan minder zwaar belast, terwijl het vermogen boven deze grens juist hoger belast zal worden. Voor het vermogen beneden deze grens rekent de belastingdienst in de toekomst een fictief rendement van 2,9% in plaats van 4%. Dit percentage is gebaseerd op de gemiddelde spaarrente van de afgelopen vijf jaar en zal ieder jaar herzien worden op basis van de ontwikkeling van de rentestand. Voor de groep van €125.000 tot €1.025.000 gaat de overheid uit van een rendement van 4,7% rendement.

Miljonairs naar 5,5%

Voor miljonairs gaat de vermogensrendementsheffing nog verder omhoog. Betalen zij nu nog belasting over een fictief rendement van 4%, in de toekomst wordt dat voor al het belastbare vermogen boven de €1.025.000 opgerekt naar een fictief rendement van 5,5%. De regering gaat ervan uit dat mensen met een groter vermogen meer beleggen en daarom meer rendement uit hun beleggingen halen dan mensen met een klein vermogen. De regering is bij de berekening van deze rente uitgegaan van het rendement van een mandje aandelen, gecombineerd met de stand van de rente.

De vermogensgrens waarop u belasting moet gaan betalen gaat overigens omhoog naar €25.000. Deze grens ligt nu nog op €21.330.

Nivellering

De nieuwe vermogensbelasting wordt in 2017 ingevoerd. Het is opmerkelijk dat de regering het fictieve rendement juist verder opschroeft, terwijl er vanuit de maatschappij juist zoveel kritiek is geweest op het onrealistisch hoge fictieve rendement van 4%. De maatregel lijkt daarom ook meer op een verkapte belastingverhoging, bedoeld om de grote vermogens zwaarder te belasten ten gunste van de kleine vermogens.

Een korte rekensom leert ons dat iedereen met een vermogen tot €303.114 erop vooruit gaat door deze veranderingen. Vermogens boven deze grens gaan er – uitgaande van de percentages die in dit artikel genoemd worden – op achteruit.

belastingdienst-en velop

Vermogensrendementsheffing voor rijken omhoog

Picture of Marketupdate.nl Crypto redactie
Marketupdate.nl Crypto redactie

Dagelijks op de hoogte van het crypto nieuws via marketupdate.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *