Voedselbonnen in Amerika omgerekend 14% van omzet supermarkten

Deze cijfers zijn misschien niet één op één te vergelijken, maar ze maken wel duidelijk dat de Amerikaanse economie steeds meer leunt op overheidsuitgaven. De kosten van de voedselbonnen ten opzichte van de omzet in de supermarkten is meer dan verdubbeld sinds het begin van de crisis, een teken dat men in de VS steeds meer afhankelijk is geworden van de overheid. Gelukkig hoeft de Amerikaanse overheid niet lang stil te staan bij de stijgende kosten van het voedselprogramma, want dankzij de Federal Reserve kan het maandelijks $45 miljard lenen zonder kosten.

Wie denkt dat de Amerikaanse aandelenkoersen en bedrijfswinsten indicatief zijn voor het herstel van de Amerikaanse economie zou dus ook goed naar deze cijfers moeten kijken. Het gebruik van voedselbonnen is sinds het begin van de crisis alleen maar gestegen en is bijna verdubbeld ten opzichte van het niveau van voor de crisis.

Bron: Ritholtz

Toenemend gebruik van voedselbonnen: de kosten van dit programma zijn even groot als 13,8% van de supermarktomzet

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.