Niet veel mensen zullen ooit gehoord hebben van Beard von NotHaus. Von NotHaus werd door de openbaar aanklager vergeleken met een terrorist omdat hij het Amerikaanse financiële stelsel had ondergraven door zogenaamde Liberty dollars, gemaakt uit puur zilver, in omloop te brengen. Von NotHaus werd veroordeeld.
Wat ons nog niet bekend was, is dat in de aanklacht door de rechter een belangrijke passage werd geschrapt. Die passage verwees naar de grondwettelijke grondslag voor de uitgifte van de Amerikaanse valuta. De jury werd op deze manier verhinderd om op basis van die grondwettelijke bepaling van de Amerikaanse dollar tot een oordeel te komen. 
Een saillant detail van het Amerikaanse financiële stelsel is dat de grondwettelijke basis van de Federal Reserve note die als “dollar” fungeert in twijfel moet worden getrokken. In dat licht moet het bovenstaande bericht ook bezien worden. Wie hierover meer wil weten is het boek “Pieces of Eight” van Edwin Vieira een aanrader.