Fondsbeheerder Louis Navellier weet wie er belang heeft bij het beleid van Ben Beanke. Hij zet de gevolgen van het beleid van Alan Greenspan en later van Ben Beanke op een rij en concludeert: Wall Street is gebaat bij een zwakke dollar en het zeer ruime monetaire beleid van de Federal Reserve.   

http://community.nasdaq.com/News/2011-05/wall-street-loves-weak-dollar-and-weaker-fed.aspx?storyid=73909