Wanbetaling op studentenleningen in Amerika neemt snel toe

In het derde kwartaal groeide het totale bedrag aan studentenleningen zoals gezegd met $42 miljard, de grootste toename in één periode  sinds het eerste kwartaal van 2006. Tegelijkertijd blijken er steeds meer betalingsachterstanden te zijn, zoals onderstaande grafieken van Zero Hedge laten zien. Het percentage leningen met een betalingsachterstand van meer dan 90 dagen steeg van 9% naar 11% van het totaal. Dat is uitzonderlijk hoog, zeker als men beseft dat studentenleningen pas na een aantal jaar terugbetaald moeten worden. Een niet-kredietwaardige student(e) verschijnt dus met enige vertraging in deze statistieken.

De tweede grafiek geeft de omvang van alle leningen weer die pas sinds kort problemen geven (betalingsachterstand van meer dan 30 dagen). De omvang van deze dubieuze leningen groeide het afgelopen jaar ongeveer van $23 naar $33 miljard. De New York Fed schrijft het volgende over deze zorgelijke trend:

“Zoals we beschreven in een Liberty Street Economics artikel onderschatten deze cijfers de daadwerkelijke omvang van de problemen, omdat bijna de helft van de studentenleningen momenteel nog niet afgelost hoeven te worden. Dit impliceert dat het aantal wanbetalingen onder de studenten die momenteel daadwerkelijk moeten aflossen ongeveer twee keer zo hoog is”

Percentage leningen met betalingsachterstand van meer dan 90 dagen steeg van 9% naar 11%

Totaal aan studentenleningen met een betalingsachterstand loopt snel op

Het totale bedrag aan studentenleningen verstrekt door de overheid gaat richting de $ biljoen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.