Sinds de verkiezing van Trump is de rente op de Amerikaanse staatsschuld sterk gestegen, omdat de obligatiemarkt verwacht dat het stimulerende beleid van Trump zal leiden tot een hogere schuldenlast en een oplopende inflatie. Op korte termijn is dat nog geen probleem, maar als de rente terugkeert naar het historische gemiddelde van 4 tot 5 procent en de schuldenlast tegelijkertijd verder oploopt, dan wordt het financieren van de staatsschuld een aanzienlijke kostenpost op de Amerikaanse begroting.

Volgens verschillende berekeningen zal de rente op de Amerikaanse staatsschuld van bijna $20 biljoen de komende tien jaar verdubbelen ten opzichte van de economie. In nominale termen kan de rentelast zelfs verdrievoudigen, waarmee de financiering van de staatsschuld de snelst groeiende kostenpost is op de Amerikaanse begroting. En dat terwijl de Amerikaanse overheid nu al meer geld kwijt is aan rente dan ze uitgeeft aan onderwijs, arbeid, wonen en transport samen.

Onderstaand overzicht laat zien hoe snel de rentelasten de komende decennia zullen stijgen als percentage van de totale Amerikaanse begroting. Het spreekt voor zich dat dit niet eeuwig door kan gaan. Dat erkent ook de Amerikaanse centrale bank, want voorzitter Janet Yellen verklaarde eerder dit jaar tegenover het Amerikaanse Congres dat dit fiscale beleid niet houdbaar is. Volgens schattingen van het Congressional Budget Office (CBO) zal er de komende tien jaar sprake blijven van een tekort op de begroting.

interestratesgraphic_1000

De Amerikaanse overheid is steeds meer geld kwijt aan rente over de staatsschuld (Bron: Fixthedebt.org)