Wereldwijde schulden naar 325% van het bbp

De wereldwijde schulden bereikten vorig jaar een recordniveau van 325 procent van het bbp, zo concludeerde het Institute for International Finance (IIF) afgelopen week. Vooral de staatsschulden zijn in 2016 opvallend hard gestegen, wat mogelijk te verklaren is door de uitzonderlijk lage rente en meer fiscale stimulering.

Volgens het rapport zijn de wereldwijde schulden in de eerste negen maanden van 2016 met meer dan $11 biljoen gestegen naar een totaal van $217 biljoen. Bijna de helft van deze stijging kwam voor rekening van overheden, de rest werd geleend in de private markt. Opvallend is de sterke toename van schulden in opkomende markten, waar overheden in 2016 bijna drie keer zoveel geld leenden als in 2015. Vooral in China werd veel geld geleend.

Stijgende rente

De stijging van de wereldwijde schuldenlast werd vorig jaar nauwelijks gevoeld, omdat de rente verder daalde. Dat zou dit jaar wel eens kunnen veranderen, omdat men verwacht dat het beleid van Donald Trump zal leiden tot een hogere inflatie en een hogere rente. Ook zal de schuldenlast volgens het IIF dit jaar zwaarder gaan wegen door een relatief zwakke economische groei en een verdere stijging van de dollar. Een dure dollar betekent dat leningen in deze valuta duurder worden om terug te betalen. Ook zullen meer bedrijven door de hogere rente moeilijkheden ondervinden om aan krediet te komen.

Tenslotte wijst het rapport op de schadelijke gevolgen van meer protectionisme op de kapitaalmarkt. Daardoor kan de beschikbaarheid van krediet verslechteren.

“Een verschuiving richting een meer protectionistisch beleid kan ook impact hebben op de wereldwijde kapitaalstromen. Vanwege het belang van de Londense City in het verstrekken van leningen en derivaten (vooral voor bedrijven in Europa en in opkomende markten) kan de onzekerheid rondom de Brexit aanvullende risico’s met zich meebrengen, zoals hogere financieringskosten en hogere kosten op risico’s af te dekken.”

Marketupdate.nl Crypto redactie
Marketupdate.nl Crypto redactie

Dagelijks op de hoogte van het crypto nieuws via marketupdate.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Doe mee met de Bullrun 🚀10 euro gratis tijdelijke actie bij Bitvavo