Werkloosheid Amerika zakt naar 7,7% door banengroei en lagere participatiegraad

Daarmee overtreft het vandaag gepubliceerde banencijfer de verwachting van 91 economen die door Bloomberg ondervraagd werden. De mediaan hield het op een banengroei van 85.000 en een werkloosheidspercentage van 7,9 tot 8,1 procent. De werkloosheid daalde echter van 7,9% in oktober naar 7,7% in november. Het beter dan verwachte banencijfer uit de VS geeft volgens Bloomberg aan dat de impact van orkaan Sandy op de Amerikaanse arbeidsmarkt minimaal was.

Volgens Michael Gapen, econoom bij Barclays in New York, boekt de Amerikaanse arbeidsmarkt progressie. “We verwachten een terugkeer naar een tempo van banengroei dat erop wijst dat we de goede kant op gaan. Het gaat niet zo snel als de beleidsmakers zouden willen, maar de werkgelegenheid groeit.” De banengroei in de private sector was 147.000 in de maand november, veel meer dan de prognose van 90.000 van de analisten die Bloomberg gepeild heeft. In de industrie gingen 7.000 banen verloren, ondanks banengroei in de auto-industrie. Fabrieken die zich richten op de productie van voedsel of chemicalien zagen het aantal werkplaatsen afnemen in november. In de bouwsector gaat het ook nog steeds slecht in de VS, ondanks het feit dat de huizenmarkt langzaam weer aantrekt. In november gingen er in de bouw 20.000 banen verloren.

In de winkels en in de handel werden in november de meeste banen toegevoegd, namelijk 53.000. In de professionele dienstverlening kwamen er 43.000 banen bij, terwijl administratief werk en afvalverwerking 23.000 banen opleverde. In de recreatieve sector kwamen er 23.000 banen bij. Het gemiddeld aantal gewerkte uren bleef stabiel op 34,4 uur, het uurloon steeg in november met 0,16%  van gemiddeld $23,59 naar $23,63. 

Participatiegraad en verborgen werkloosheid

De participatiegraad – het percentage Amerikanen dat tot de beroepsbevolking gerekend wordt en dat ofwel een baan heeft ofwel actief op zoek is naar werk – zakte van 63,8% in oktober naar 63,6% in november. Het aantal mensen dat niet meer tot de beroepsbevolking gerekend wordt (omdat ze bijvoorbeeld niet meer zoeken naar werk) steeg in november met meer dan 540.000 naar een totaal van 88,88 miljoen. Deze gigantische groep wordt niet meegeteld in de officiele werkloosheid. Dat verklaart waarom de officiele werkloosheid zoveel lager is dan de werkloosheid die Shadowstats berekent op basis van de klassieke modellen. Zouden we de oude rekenmethode hanteren die de Amerikaanse overheid zelf in het verleden gebruikte, dan zou de werkloosheid in de VS vandaag de dag op 22 á 23% liggen.

Het lage werkloosheidspercentage is dus weinig reden tot blijdschap. Een gigantische groep van bijna 89 miljoen Amerikanen wordt niet meer meegenomen in de statistieken, waardoor de waarde van het werkloosheidscijfer als indicator voor de stand van de Amerikaanse economie steeds minder relevant wordt. De participatiegraad is daarom eigenlijk een betere indicator, want die geeft aan welk gedeelte van de beroepsbevolking daadwerkelijk een baan heeft en welk gedeelte nog op zoek is naar werk. De officiele werkloosheid staat op het laagste punt sinds december 2008, maar de participatiegraad is momenteel te vergelijken met die van begin jaren tachtig. Onderstaande grafiek brengt de groei van het aantal mensen dat niet in de statistieken wordt meegenomen (rode lijn) en de participatiegraad (blauwe lijn) vanaf 1975 tot en met nu in beeld.

Participatiegraad op laagste punt in dertig jaar, aantal mensen dat buiten statistieken valt richting 89 miljoen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.