Werkloosheid in Nederland gestegen naar 8,1%

Het afgelopen kwartaal kwamen er iedere maand gemiddeld 24.000 werklozen bij, zo schrijft het CBS. De stijging was gedurende deze periode het sterkst onder de 25-45 jarigen, namelijk 11.000 per maand. On de 45-plussers kwamen er maandelijks gemiddeld achtduizend werklozen bij. In de leeftijdscategorie onder de 25 was de stijging de afgelopen drie maanden gemiddeld vierduizend per maand.

Het aantal WW-uitkeringen dat verstrekt werd nam in maart met 3.000 toe. Er werden namelijk 48.000 nieuwe uitkeringen aangevraagd, terwijl er 45.000 werden stopgezet. Daarvan kon de bijna de helft (22.000) het vinden van een nieuwe baan opgeven als reden om de uitkering stop te zetten, de andere helft bleef dus zonder werk en zonder uitkering. Het aantal mensen dat de maximale uitkeringsduur bereikt had was in maart groter dan in de maand ervoor en ook groter dan in dezelfde maand van vorig jaar.

De snelheid waarmee de werkloosheid in ons land oploopt is vandaag de dag veel groter dan in 2008, toen de crisis uitbrak en de paniek nog groot was. Het fundament waarop de Nederlandse economie zou moeten herstellen is nog niet zo stevig. De neergang van de huizenmarkt heeft in ons land een relatief grote impact op de economie, omdat men veel geld geleend heeft om een huis te kunnen kopen. Nu de huizenprijzen dalen staan veel bouwprojecten stil en worden mensen terughoudender met het uitgeven van geld. Dat heeft zijn weerslag op de consumptieve bestedingen en de bedrijfsinvesteringen.

Werkloosheid in Nederland stijgt naar 8,1% in maart 2013 (Bron: CBS)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.