Werkloosheid Nederland in december gestegen naar 7,2%

De werkloosheid in Nederland is sinds juni 2011 vrijwel voortdurend opgelopen. Toen was de werkloosheid nog 5,0%, in november van 2012 was dat al opgelopen tot 7,0%. De nieuwste cijfers van december laten zien dat de werkloosheid opnieuw met 0,2 procentpunt gestegen is. In december registreerde het CBS 19 duizend meer werklozen en 18 duizend meer mensen met een WW-uitkering dan de maand ervoor.

Het CBS schrijft dat er het afgelopen jaar gemiddeld 10 duizend werklozen per maand bij kwamen, waarvan iets meer mannen dan vrouwen. Onder de 45-plussers nam de werkloosheid met gemiddeld 4.000 per maand toe, bij zowel jongeren als de categorie 25-46 jaar nam de werkloosheid met gemiddeld 3.000 per maand toe.

Meer WW-uitkeringen

Het aantal WW-uitkeringen steeg in 2012 met maar liefst 70.000 tot een totaal van 340.000. In de bouwnijverheid steeg het aantal WW-uitkeringen in een jaar tijd met meer dan 70%. Vooral onder jongeren tot 25 jaar en in de provincies Overijssel en Gelderland nam het aantal WW-uitkeringen snel toe in het afgelopen jaar. In 2012 verstrekte het UWV ruim 502 duizend nieuwe WW-uitkeringen (+87.000 ten opzichte 2011) en werden er 432.000 beeindingd (+14.000 ten opzichte van 2011). 

Aantal werklozen en WW-uitkeringsaanvragen in Nederland (Bron: CBS)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.